eis


Eigenschappen

Voorkeurslabeleis
DefinitieEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object.
Synoniemeisen
Toelichting op definitieEisen worden ook wel opgedeeld in eisen en wensen, waarbij eisen noodzakelijke eigenschappen zijn. (bron: ArchiXL)


  • 1. (Inhoud) Een gewenste eigenschap van het te leveren product of dienst.
  • 2. (Vorm) Een stellende volzin, rondom het werkwoord 'dienen' met maximaal één bijzin, voorzien van identificatie. (bron: Bemachtigen van eisen (vervallen))

Behoefte (3.1.4) of verwachting die kenbaar is gemaakt, vanzelfsprekend is of dwingend is voorgeschreven (bron: Facility management — Vocabulaire) (bron: Assetmanagement - Overzicht, principes en terminologie) (bron: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst)
Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product of de te leveren dienst, als onderdeel van de systeemspecificatie. (bron: Leidraad voor Systems Engineering (SE) in de GWW sector)
Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product of de te leveren dienst, als onderdeel van de systeemspecificatie. (bron: Vraagspecificatie Eisen DenC (oud)) Beschrijving van een gewenste eigenschap van het te leveren product(object) of dienst. (bron: Structureren van eisen (vervallen)) Bewering over een voorstelbare werkelijkheid met een bepaalde noodzakelijkheid (vereist, gewenst), die bijdraagt aan bij het bereiken van een doel. (bron: AOA Begrippen- en Definitielijst)
Een behoefte of doelstelling van een belanghebbende, dan wel een eis, wens of beperking waaraan een systeem dient te voldoen om tegemoet te komen aan de behoefte of doelstelling. (bron: RWS VPR - Conceptueel Datamodel Configuratiemanagement IV)
Behoefte of verwachting die kenbaar is gemaakt, vanzelfsprekend is of dwingend is voorgeschreven (bron: De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen)

(bron: ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Eis
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
eisBreder
eisBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
functie-eis (Begrip)Bredereis
klanteis (Begrip)Bredereis
kwaliteitseis (Begrip)Bredereis
proceseis (Begrip)Bredereis
technisch voorschrift (Begrip)Bredereis
Rdf.jpg