belanghebbende

Eigenschappen

Voorkeurslabelbelanghebbende
DefinitieDe geïnteresseerde partijen, ofwel zij die een belang hebben in een water management aangelegenheid waarbij de interesse is gelegen in ofwel de exploitatie of in de bescherming van de hulpbron.
Synoniembelanghebbenden
Toelichting op definitieTot de belanghebbenden behoren de volgende groepen: - bevoegd gezag voor de hulpbron - belangengroepen - algemene publiek. De water manager behoort in de regel tot een van de eerste twee groepen. (Bron: Aquo)


Een individu, team of organisatie, of klassen ervan, die een belang hebben in een systeem. (Bron: ISO/IEC/IEEE 42010:2011 / ArchiXL)
Voorbeeldaanliggende eigenaar
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-fa70ea82-2141-48c5-9109-f72409d6ba5f, https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Belanghebbende
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
belanghebbendeBreder
belanghebbendeBron van
belanghebbendeLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belang (Begrip)Gerelateerdbelanghebbende
belang-betaling-zeggenschap (Begrip)Gerelateerdbelanghebbende
belang-betaling-zeggenschap (Begrip)Gerelateerdbelanghebbende
beweegreden (Begrip)Gerelateerdbelanghebbende
Rdf.jpg