bevoegd gezag


Eigenschappen

Voorkeurslabelbevoegd gezag
AfkortingRVSGEZAG
DefinitieOverheidsorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit in relatie tot een wet.
Toelichting op definitieBijvoorbeeld de overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige besluit te nemen (bij dijkversterking de provincie)


Rol van een bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor en bevoegd is tot het nemen van een bepaald besluit. (bron: Kader Integrale Veiligheid voor projecten)

Tot verlening van een watervergunning bevoegd bestuursorgaan, in voorkomend geval met toepassing van artikel 6.17; (bron: Waterwet)

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit. (bron: Wet milieubeheer)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-5607e644-bba4-433b-91a9-2bcfb499ab59, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0501

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bevoegd gezagBreder
bevoegd gezagBron van
bevoegd gezagLid van Aquo
  • gegevenselement (Let op: pagina bestaat niet.)

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belanghebbende (Begrip)Gerelateerdbevoegd gezag
toetsingswaarde (Begrip)Gerelateerdbevoegd gezag
Rdf.jpg