belang-betaling-zeggenschap

Eigenschappen

Voorkeurslabelbelang-betaling-zeggenschapTrits die de bestuurlijke wijze van waterschappen weergeeft.
DefinitieTrits die de bestuurlijkeEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. wijze van waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd. weergeeft.
Toelichting op definitieDit rijtje wordt trits genoemd: wie belang heeft bij het waterschap betaalt daarvoor evenredig aan dat belang. Hiervoor krijgt de betaler zeggenschap terug door zich verkiesbaar te stellen voor het algemeen bestuur van het waterschapHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23567&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
belang-betaling-zeggenschapTrits die de bestuurlijke wijze van waterschappen weergeeft.Breder
belang-betaling-zeggenschapTrits die de bestuurlijke wijze van waterschappen weergeeft.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
belang-betaling-zeggenschapTrits die de bestuurlijke wijze van waterschappen weergeeft.Gerelateerd
  • belanghebbende (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
algemeen bestuur van het waterschap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdbelang-betaling-zeggenschapTrits die de bestuurlijke wijze van waterschappen weergeeft.
Rdf.jpg