belanghebbenden


Eigenschappen

Voorkeurslabelbelanghebbenden
DefinitieEr wordt door de waterschappen een aantal categorieën van belanghebbenden onderscheiden: 1. ingezetenen: ‘zij die hun werkelijke woonplaats hebben in het beheersgebied van het waterschap’; 2. gebouwd: ‘de zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken’, veelal huizenbezitters; 3. ongebouwd: ‘de zakelijk gerechtigden tot ongebouwde onroerende zaken’, veelal agrariërs; 4. bedrijfsgebouwd: ‘zij die op grond van een zakelijk of persoonlijk recht gebouwde zaken in gebruikt hebben als bedrijfsruimte’; 5. pachters: ‘gebruikers van ongebouwde onroerende zaken met een door de Grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst.
Exacte overeenkomsthttps://www.coelo.nl/images/rapporten/Wie_betaalt_wat_kostentoedeling_bij_waterschappen.pdf

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
belanghebbendenBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gebouwd (Begrip)Brederbelanghebbenden
ingezetene (Begrip)Brederbelanghebbenden
Rdf.jpg