bedrijfsgebouw

Eigenschappen

VoorkeurslabelbedrijfsgebouwGebouw waarin arbeidswerkzaamheden worden verricht.
DefinitieGebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. waarin arbeidswerkzaamheden worden verricht.
SynoniembedrijfsgebouwenGebouw waarin arbeidswerkzaamheden worden verricht.
Toelichting op definitieHoofdgebouw op een locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. waar meerdere activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). kunnen plaatsvinden.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://ont.cbnl.org/cb/def/CB01365, http://www.aquolex.nl/html5/?id=25165&type=term
Afbeelding vanhoofdkantoor waterschap Hunze en Aa's
Hoofdkantoor waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bedrijfsgebouwGebouw waarin arbeidswerkzaamheden worden verricht.Breder
  • bouwwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bedrijfsgebouwGebouw waarin arbeidswerkzaamheden worden verricht.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
molen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbedrijfsgebouwGebouw waarin arbeidswerkzaamheden worden verricht.
opslaggebouw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbedrijfsgebouwGebouw waarin arbeidswerkzaamheden worden verricht.
waterschapshuis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbedrijfsgebouwGebouw waarin arbeidswerkzaamheden worden verricht.
Rdf.jpg