ingezetene

Eigenschappen

VoorkeurslabelingezeteneMet ingezetenen bedoelen we de inwoners van het beheersgebied van een overheid
DefinitieMet ingezetenenMet ingezetenen bedoelen we de inwoners van het beheersgebied van een overheid bedoelen we de inwoners van het beheersgebiedGebied waarvoor geldt dat één organisatie dit beheert. van een overheidEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen.
SynoniemingezetenenMet ingezetenen bedoelen we de inwoners van het beheersgebied van een overheid
Toelichting op definitieZij die hun werkelijke woonplaats hebben in het beheersgebiedGebied waarvoor geldt dat één organisatie dit beheert. van het waterschapGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-d9ebcbea-4d02-4f20-82df-e2a1e6344105, https://www.coelo.nl/images/rapporten/Wie_betaalt_wat_kostentoedeling_bij_waterschappen.pdf

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
ingezeteneMet ingezetenen bedoelen we de inwoners van het beheersgebied van een overheidBreder
  • belanghebbenden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
ingezeteneMet ingezetenen bedoelen we de inwoners van het beheersgebied van een overheidBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg