rol

Eigenschappen

VoorkeurslabelrolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object.
DefinitieDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. met een ander objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie..
SynoniemrollenDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object.
Toelichting op definitieBeschrijving van wie wat doet. (organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving.) Deze rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. kan oa een IPM rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. zijn. Met de RASCI matrix kun je per rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. aangeven welke verantwoordelijkheid de rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. heeft.

Persoon (functionaris) in de betrokken organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. of het samenwerkingsverband met de daarbij behorende bevoegdheid, gekoppeld aan samenhangende(delen van) processenEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. of activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n)..

DingAlles wat waarneembaar of voorstelbaar is op een bepaald niveau., dat de relatieve positie van een conceptMentale representatie van een soort ding. in een relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. benoemt. Een rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. is existentieel afhankelijk van het conceptMentale representatie van een soort ding. dat de rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. speelt en de relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype., waar de rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. deel van uitmaakt. Op de vervulling van een rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. door een conceptMentale representatie van een soort ding. zijn randvoorwaarden (constraintsEen regel die een beperking stelt aan data.) van toepassing.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-3212

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object.Breder
  • ding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
attribuut (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object.
functie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object.
Rdf.jpg