informatieveiligheid en privacy

Eigenschappen

Voorkeurslabelinformatieveiligheid en privacy
DefinitieInformatieveiligheid en Privacy is het integraal en beheerst verwerken, monitoren en bijsturen van maatregelen in een organisatie. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau met als doel om de risico's te beheersen. Het is van toepassing voor het primaire proces en de ondersteunende processen en het werkt voor interne evenals externe afnemers.
Bronhttps://hunzeenaas.mavimcloud.com/Portal/Topics?webdcv1=w383d16515779c3967v6371&view1=Chart&source1=d16515779c2402v6371&page1=14&webdcv2=w383d16515779c77239v6371&view2=Description&source2=d16515779c77239v6371&page2=0&maximize=false&latest=true

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
informatieveiligheid en privacyBreder

Link naar collectie : informatieveiligheid en privacy

Andere collecties

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
medium test (Begrip)Lid vaninformatieveiligheid en privacy
medium test (Begrip)Lid van Aquoinformatieveiligheid en privacy
Bedrijfsmiddel (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
Informatie- en communicatie technologie (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
Information Systemworks and Analysis of Changes (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
Internet of things (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
Kritische Prestatie Indicator (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
PLC (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
RWS Infrastructuur (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
Supervisory Control And Data Acquisition (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
Verantwoordelijk (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
applicatie-eigenaar (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
beheerobject (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
contracteigenaar (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
contractmanager (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
cybersecurity weerstandniveau (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
data-eigenaar (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
explain (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
indicator (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
kantoor automatisering (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
kwetsbaarheid (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
medium (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
object eigenaar (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
onderaannemer (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
opdrachtnemer (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
proces automatisering (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
proceseigenaar (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
risico (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
risicoanalyse (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
rol (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
toeleverancier (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy
vitaal proces (Begrip)Lid van Hunzeenaasinformatieveiligheid en privacy