management

Eigenschappen

Voorkeurslabelmanagement
DefinitieManagement (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie.
Synoniembedrijfsvoering
Toelichting op definitieHet doel van management is het (her)formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de gegeven - soms sterk veranderende - context. Om de doelstellingen te bereiken zijn van belang: bepaling van de strategie, financieel beheer, een flexibele maar geleide organisatie, marketing en innovatie. In de twintigste eeuw is, als gevolg van industrialisatie, welvaartsgroei en globalisering, de schaalgrootte van ondernemingen en de druk om te vernieuwen toegenomen. Met het groter worden van een onderneming en met het toenemen van innovatiedruk, veranderde ook de aard en omvang van het ondernemingsbestuur. Management is daardoor tevens een belangrijk vakgebied geworden in het onderwijs. Management wordt vaak gezien als onderdeel van de overhead (bedrijfskunde) van een organisatie. In de praktijk kunnen managers echter zowel overheadtaken (bv. coördinatie) als primaire taken verrichten.

Het begrip management wordt ook gebruikt om de personen die belast zijn met het management, de bestuurders of leidinggevenden, als collectief aan te duiden.

In samenstellingen wordt het begrip vaak gebruikt in de betekenissen beheer, beheersing of beleid. Voorbeelden: accountmanagement (klantbeheer), risicomanagement (risicobeheersing), humanresourcesmanagement (personeelsbeleid).
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Management

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
managementBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Managementteam (Begrip)Bredermanagement
contentmanagementsysteem (Begrip)Bredermanagement
Rdf.jpg