management

Eigenschappen

VoorkeurslabelmanagementManagement (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie.
DefinitieManagementManagement (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie. (Engels leenwoord) of bedrijfsvoeringDe wijze waarop financiële en personele middelen worden ingezet teneinde zo effectief en efficiënt mogelijk afgesproken producten te leveren c.q. taken te vervullen.Management (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie., is het besturen van een onderneming of organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving..
SynoniembedrijfsvoeringDe wijze waarop financiële en personele middelen worden ingezet teneinde zo effectief en efficiënt mogelijk afgesproken producten te leveren c.q. taken te vervullen.Management (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie.
Toelichting op definitieHet doel van managementManagement (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie. is het (her)formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de gegevenEen gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. - soms sterk veranderende - context. Om de doelstellingenDoel waarvoor een meting uitgevoerd wordt. te bereiken zijn van belang: bepaling van de strategieStrategisch plan dat is ontworpen om vastgestelde doelstellingen te realiseren., financieel beheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie., een flexibele maar geleide organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving., marketing en innovatie. In de twintigste eeuw is, als gevolg van industrialisatie, welvaartsgroei en globalisering, de schaalgrootte van ondernemingen en de drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. om te vernieuwen toegenomen. Met het groter worden van een onderneming en met het toenemen van innovatiedruk, veranderde ook de aard en omvang van het ondernemingsbestuur. ManagementManagement (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie. is daardoor tevens een belangrijk vakgebied geworden in het onderwijs. ManagementManagement (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie. wordt vaak gezien als onderdeel van de overhead (bedrijfskunde) van een organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving.. In de praktijk kunnen managers echter zowel overheadtaken (bv. coördinatie) als primaire taken verrichten.

Het begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. managementManagement (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie. wordt ook gebruikt om de personen die belast zijn met het managementManagement (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie., de bestuurdersFunctionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuur. of leidinggevenden, als collectief aan te duiden.

In samenstellingen wordt het begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. vaak gebruikt in de betekenissen beheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie., beheersing of beleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen.. Voorbeelden: accountmanagement (klantbeheer), risicomanagement (risicobeheersing), humanresourcesmanagement (personeelsbeleid).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Management

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
managementManagement (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Managementteam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermanagementManagement (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie.
contentmanagementsysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermanagementManagement (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie.
procesmanagement (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermanagementManagement (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie.
Rdf.jpg