milieukwaliteitsnorm


Eigenschappen

Voorkeurslabelmilieukwaliteitsnorm
DefinitieDoelstelling of eis met betrekking tot de gewenste toestand van een grootheid van het fysieke milieu op een bepaald tijdstip.
Synoniemmilieukwaliteitsnormen
Toelichting op definitieDe concentratie van een bepaalde verontreinigende stof of groep van verontreinigende stoffen in water, in sediment of in biota die ter bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet mag worden overschreden (KRW, artikel 2). (bron: RWS-A, 1997 / VROM, 1996: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 256 (aangepast). / Aquo)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d19a6c5a-c92f-4432-b403-15e068b1a8b3
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
milieukwaliteitsnormBreder
milieukwaliteitsnormBron van
milieukwaliteitsnormGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
goede chemische toestand van oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdmilieukwaliteitsnorm
uitloging (Begrip)Gerelateerdmilieukwaliteitsnorm
Rdf.jpg