aspect

Eigenschappen

VoorkeurslabelaspectDoor computer te interpreteren aspect.
DefinitieDoor computerEen computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken altijd in het binaire stelsel. te interpreteren aspectDoor computer te interpreteren aspect..
SynoniemaspectenDoor computer te interpreteren aspect.
Toelichting op definitie(bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NTA 8035) RolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. van een waarde in een aspectrelatie, die aangeeft dat de waarde een aspectDoor computer te interpreteren aspect. vormt van de drager. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NEN 2660-1 (Ontw))
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-4901

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aspectDoor computer te interpreteren aspect.Breder
  • attribuut (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aspectDoor computer te interpreteren aspect.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
grootheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederaspectDoor computer te interpreteren aspect.
kwaliteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederaspectDoor computer te interpreteren aspect.
Rdf.jpg