plas

Eigenschappen

VoorkeurslabelplasNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang.
DefinitieNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang.
SynoniemplassenNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang., waterplasNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang.
Toelichting op definitieWaterpartij, ontstaan door de winning van delfstoffen in dagbouw, die in contact staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. met de vrije grondwaterspiegelHet vlak door de punten waar het grondwater een drukhoogte gelijk nul heeft.. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. CHEOBS.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=33245&type=term, https://www.woorden.org/woord/waterplas, http://ont.cbnl.org/cb/def/CB02870
Afbeelding vanBaggelhuizerplas, Assen


Baggelhuizerplas, Assen

plasNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang., Baggelhuizerplas.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
plasNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang.Breder
  • watervlakte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
plasNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
plasNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang.Gerelateerd
  • vaarweg (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • zwemwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
pingoruïne (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederplasNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang.
recreatieplas (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederplasNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang.
vaarweg (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdplasNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang.
Rdf.jpgBaggelhuizerplas, Assen