zwemwater

Eigenschappen

VoorkeurslabelzwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen.
DefinitieDe locatiesAanduiding van de geografische plaats van een object. in oppervlaktewater die door de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. als zwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen. zijn aangewezen.
SynoniemzwemplasDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen., zwemplassenDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen., zwemwaterenDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen., zwemlocatieDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen., zwemlocatiesDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen.
Toelichting op definitieOppervlaktewater waar, naar verwachting van de bevoegde autoriteit, een groot aantal mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt. zal zwemmen, en waar zwemmen niet permanent verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemadvies bestaat (hierna „zwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen.” te noemen). Zij is niet van toepassing op:

a) zwembaden en gezondheidsbaden;
bDe bit is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen. Het binaire talstelsel stelt deze waarden voor met 1 en 0.) ingesloten wateren die behandeld worden, of gebruikt worden voor therapeutische doeleinden;

c) kunstmatig gecreëerde, van het oppervlaktewater en het grondwater gescheiden ingesloten wateren.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=30215&type=term, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0930
Afbeelding vanzwemwater


zwemwater

zwemwater

ZwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
zwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen.Breder
  • actief object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
zwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
zwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen.Gerelateerd
  • blauwalg (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
zwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
plas (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdzwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen.
zwemwaterrichtlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdzwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen.
Rdf.jpg