delfstof


Eigenschappen

Voorkeurslabeldelfstof
DefinitieDelfstoffen zijn gesteenten en mineralen die economisch nut hebben voor de mensheid.
Synoniemdelfstoffen
Toelichting op definitieHet winnen van delfstoffen door de mijnbouw wordt exploratie genoemd. Een delfstof is een stoffelijke, natuurlijke hulpbron. Delfstoffen moeten na de exploratie nog verder bewerkt worden, bijvoorbeeld via raffinage, om de gezochte grondstof te verkrijgen die in de industrie kan worden gebruikt. (bron: Wikipedia)


Delfstof als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Mijnbouwwet; (bron: Omgevingswet)

Natuurlijke concentratie of afzetting van ertsen, mineralen of substanties van organische oorsprong in of op de bodem, in vaste, vloeibare of gasvormige toestand, met inbegrip van op de bodem of onmiddellijk onder de oppervlakte daarvan aanwezige schelpen, grind, zand en klei. (bron: Arbeidsomstandighedenbesluit)

In de ondergrond aanwezige mineralen of substanties van organische oorsprong, in een aldaar langs natuurlijke weg ontstane concentratie of afzetting, in vaste, vloeibare of gasvormige toestand, met uitzondering van brongas, kalksteen, grind, zand, klei, schelpen en mengsels daarvan. (bron: Mijnbouwwet)

(bron: ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Delfstof, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0905
Afbeelding van600px-Puy_de_Lemptegy_06.jpg
De delfstofgroeve Puy de Lemptégy in Frankrijk. De Puy de Lemptégy is een slapende vulkaan. De scoria werd vroeger gewonnen om te worden gebruikt in de productie van cement.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
delfstofBreder
delfstofBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
oppervlaktedelfstoffen (Begrip)Brederdelfstof
Rdf.jpg