brak water

Eigenschappen

Voorkeurslabelbrak waterWater waarvan het zoutgehalte beduidend lager ligt dan dat van zeewater.
DefinitieWater waarvan het zoutgehalte beduidend lager ligt dan dat van zeewater.
Toelichting op definitieDe totale concentratieSterkte van een oplossing uitgedrukt in aantal massa eenheden per volume eenheid. van opgeloste zouten ligt gewoonlijk tussen de 1000 en 10000 mg/l. Bij metingMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. van chlorideEen door opname van één elektron negatief geladen chloor atoom., water met een chloridengehalte tussen 300 en 10.000 mg/l. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: Redeke, H.C. (postume uitgave), Hydrobiologie van Nederland. De zoete wateren. Backhuys en Meesters, Amsterdam, 1975, gewijzigd.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-592afa6b-6015-4c2c-9a77-c9b66749f3eb

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
brak waterWater waarvan het zoutgehalte beduidend lager ligt dan dat van zeewater.Breder
  • water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
brak waterWater waarvan het zoutgehalte beduidend lager ligt dan dat van zeewater.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
brak waterWater waarvan het zoutgehalte beduidend lager ligt dan dat van zeewater.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg