leiding

Eigenschappen

VoorkeurslabelleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
DefinitieHolle leidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stofEen stof is in de scheikunde een vorm van materie die een gelijke chemische samenstelling heeft, een chemisch zuivere stof. Deze wordt gekenmerkt door specifieke, uniforme en meetbare stofeigenschappen, die zowel anisotroop als isotroop kunnen zijn.Zeer kleine droge deeltjes..
SynoniemleidingenBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data., buisEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbrokenBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data., buizenEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbrokenBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
Toelichting op definitieEen geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van materieFysiek object dat bestaat uit een macroscopische hoeveelheid materie, waarvan de afmetingen zodanig zijn dat de klassieke fysica dominant is. Het object kan als een continuum worden behandeld. (bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie (NL)).

Buis of kabelDe kabels, buisleidingen en andere elementen onder of boven de grond in gebruik voor transport van energie of materie. bestemd voor voortgeleiding van energieEnergie is een fundamentele natuurkundige grootheid, dat is een meetbare eigenschap van een natuurkundig verschijnsel. Een algemeen geldige korte definitie is niet mogelijk omdat van de vele soorten fysische verschijnselen, thermisch, mechanisch, straling, chemisch, enz. energie op veel verschillende manieren gemeten wordt. Al deze metingen hebben gemeen dat de resultaten uitgedrukt kunnen worden in dezelfde natuurkundige eenheid., materieFysiek object dat bestaat uit een macroscopische hoeveelheid materie, waarvan de afmetingen zodanig zijn dat de klassieke fysica dominant is. Het object kan als een continuum worden behandeld. (bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie (NL)) of dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.. (AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.) / Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL)

Een buisEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbrokenBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. of pijp is een hol, cilindrisch voorwerp, bestemd als constructieWat door construeren ontstaan is.-elementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. of om er vloeistoffen of gassen door te leiden. Ook het geleiden van geluiden (spreekbuis), lichtLicht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Het niet zichtbare infrarood, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet, met een iets hogere frequentie, worden soms foutief als infrarood licht en ultraviolet licht aangeduid. en vaste stoffen is mogelijk. Tevens worden buizenEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbrokenBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. gebruikt in een buizenpostsysteem. Ook kunnen buizenEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbrokenBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. ingezet worden ter bescherming van bijvoorbeeld elektriciteitsdraden, we spreken dan van een mantelbuisBeschermingsbuis of mantelpijp.

Indien een buisEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbrokenBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. flexibel is en blijft spreekt men meestal van een "slang". Bijvoorbeeld: tuinslang, vulslang. Deze zijn meestal gemaakt van kunststof of rubber. Toch bestaat er ook 'flexibel buisEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbrokenBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.', bijvoorbeeld flexibel PVC-pijp ten behoeve van elektriciteitsleidingenKabel bestemd voor de voortgeleiding van elektriciteit..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-f855b9b0-3482-42bd-95ff-09123458d025, https://data.gwsw.nl/totaal/Leiding
Afbeelding vanFoto-4-698x523.jpg

AanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). persleidingLeiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt..

soorten leidingen (GWSW)

Verschillende soorten leidingenBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. (GWSW)
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
leidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.Breder
  • fysiek object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • infrastructureel object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
leidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
leidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aansluitleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
drain (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
drainagebuis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
drinkwaterleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
duiker (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
effluentleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
loze leiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
mantelbuis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
ontluchtingsleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
open leiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
rioolleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
rioolstelsel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
rioolwatertransportleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
transportleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
weesleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
zinker (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
appendage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
Kabels en Leidingen Informatie Centrum (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
netbeheerder (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdleidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
Rdf.jpg