leiding


Eigenschappen

Voorkeurslabelleiding
DefinitieEen geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van materie.
Publieksvriendelijke toelichtingBuis of kabel bestemd voor de voortgeleiding van energie of materie.
Synoniemleidingen, buis, buizen
Toelichting op definitieHolle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. (GWSW)

Buis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. (Bron: Aquo) / Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL)

Een buis of pijp is een hol, cilindrisch voorwerp, bestemd als constructie-element of om er vloeistoffen of gassen door te leiden. Ook het geleiden van geluiden (spreekbuis), licht en vaste stoffen is mogelijk. Tevens worden buizen gebruikt in een buizenpostsysteem. Ook kunnen buizen ingezet worden ter bescherming van bijvoorbeeld elektriciteitsdraden, we spreken dan van een mantelbuis of mantelpijp.

Indien een buis flexibel is en blijft spreekt men meestal van een "slang". Bijvoorbeeld: tuinslang, vulslang. Deze zijn meestal gemaakt van kunststof of rubber. Toch bestaat er ook 'flexibel buis', bijvoorbeeld flexibel PVC-pijp ten behoeve van elektriciteitsleidingen.

Buis of kabel bestemd voor de voortgeleiding van energie of materie. (bron: NEN 3610)

Buis of kabel bestemd voor het transport van materie (vloeistoffen, gassen), energie of gegevens. (bron: CROW 156)
Buis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. (bron: Aquo Lex en Objectencatalogus)

Buis, vervaardigd van een duurzaam materiaal zoals staal, beton of kunststof en geschikt voor het transport van vloeistoffen en gassen; (bron: Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999)

Buis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. (bron: Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)
Exacte overeenkomsthttps://data.gwsw.nl/totaal/Leiding, https://www.aquo.nl/index.php/Id-f855b9b0-3482-42bd-95ff-09123458d025, https://data.gwsw.nl/totaal/Leiding, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.1/Objectenhandboek%20DAMO%202.1/HTML/Leiding.html, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2122
Afbeelding vanFoto-4-698x523.jpg

Aanleg persleiding.

soorten leidingen (GWSW)
Verschillende soorten leidingen (GWSW)

DAMO functioneel model leiding

DAMO functioneel model leiding.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
leidingBreder
leidingBron van
leidingGerelateerd
leidingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aansluitleiding (Begrip)Brederleiding
drain (Begrip)Brederleiding
drainagebuis (Begrip)Brederleiding
drinkwaterleiding (Begrip)Brederleiding
duiker (Begrip)Brederleiding
effluentleiding (Begrip)Brederleiding
gasleiding (Begrip)Brederleiding
kabel (Begrip)Brederleiding
leidingsegment (Begrip)Brederleiding
loost op leiding (Begrip)Brederleiding
loze leiding (Begrip)Brederleiding
mantelbuis (Begrip)Brederleiding
ontluchtingsleiding (Begrip)Brederleiding
open leiding (Begrip)Brederleiding
rioolleiding (Begrip)Brederleiding
rioolstelsel (Begrip)Brederleiding
transportleiding (Begrip)Brederleiding
vloeistofleiding (Begrip)Brederleiding
weesleiding (Begrip)Brederleiding
zinker (Begrip)Brederleiding
appendage (Begrip)Deel vanleiding
Kabels en Leidingen Informatie Centrum (Begrip)Gerelateerdleiding
Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken (Begrip)Gerelateerdleiding
afsluiter (Begrip)Gerelateerdleiding
aftapput (Begrip)Gerelateerdleiding
horizontaal gestuurd boren (Begrip)Gerelateerdleiding
kathodische bescherming (Begrip)Gerelateerdleiding
lichtmast (Begrip)Gerelateerdleiding
locatie (Begrip)Gerelateerdleiding
netbeheerder (Begrip)Gerelateerdleiding
pigging installatie (Begrip)Gerelateerdleiding
precariobelasting (Begrip)Gerelateerdleiding
rioleringsgebied (Begrip)Gerelateerdleiding
rol subject (Begrip)Gerelateerdleiding
schraperzuiger (Begrip)Gerelateerdleiding
wegmeubilair (Begrip)Gerelateerdleiding
Rdf.jpg