GWSW begrippen

Eigenschappen

VoorkeurslabelGWSW begrippen
DefinitieGegevenswoordenboek Stedelijk Water
Bronhttps://data.gwsw.nl/

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Link naar collectie : GWSW begrippen

Andere informatiebronnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Binnenonderkant buis (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
DIT-riool (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
DT-riool (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
DWA perceelaansluitleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
HWA perceelaansluitleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
HWA perceelaansluitleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
IBA Klasse I (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
IBA Klasse II (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
IBA Klasse IIIa (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
IBA Klasse IIIb (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
RTC-sturing (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
aansluiting (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
aansluitleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
aansluitpunt (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
afsluitstuk (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
afvalwater (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
afvalwatersysteem (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
afvoerpunt (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
afwateringssysteem (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
apparaat (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
beekriool (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
beginknooppuntreferentie (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
beginpunt leiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
beginpunt onderdeel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
beluchter (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
bemalingsgebied (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
bergbezinkleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
bergingsleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
bergingsvijver (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
bijzondere putconstructie (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
blusriool (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
bochtstuk (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
boostergemaal (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
constructieonderdeel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
dekseloriëntatie (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
drain (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
drainagebuis (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
drukleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
duiker (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
eindpunt leiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
eindpunt onderdeel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
elektriciteitskast (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
first flush gemaal (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
fysiek object (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
gedammerde leiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
gemaal (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
gemaal droge opstelling (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
gemaal natte opstelling (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
gemengd riool (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
gemengd rioolstelsel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
gemengde perceelaansluitleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
gescheiden systeem (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
goot (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
grondwatersysteem (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
hemelwaterriool (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
hemelwaterstelsel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
heulprofiel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
hulpstuk (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
individuele behandeling van afvalwater (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
infiltratiereservoir (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
infiltratieriool (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
infiltratievoorziening (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
informatiedrager (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
inlaat (AWK) (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
inspectieput (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
kabel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
kenmerk (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
knooppunt rioolstelsel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
kolkaansluiting (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
kolkaansluitleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
kruisstuk (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
leiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
leidingoriëntatie (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
leidingsegment (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
loze leiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
lozingspunt (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
luchtpersgemaal (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
luchtpersleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
maaiveldoriëntatie (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
mantelbuis (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
mechanisch rioolstelsel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
mechanische perceelaansluiting (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
mechanische rioolleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
mechanische transportleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
meetinstrument (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
meetpunt (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
monsternamepunt (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
nooduitlaat (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
onderbemaling waterkwaliteit (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
onderdeeloriëntatie (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
onderzoeken (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
ontluchter (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
ontluchtingsleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
ontvangstput (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
open leiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
oppervlaktewatergemaal (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
oppervlaktewatersysteem (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
opvoergemaal (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
overgangsstuk (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
overkluizing (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
overnamepunt (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
overstortleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
peilbuis (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
perceelaansluiting (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
perceelaansluitleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
persleidingsysteem (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
pigging installatie (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
poel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
pompput (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
pompschakeling (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
pompunit (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
put (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
randvoorziening (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
relinen (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
representatie fysiek object (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
revisie tekening (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
rioleringsgebied (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
rioolafsluiter (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
rioolgemaal (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
rioolleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
riooloverstort (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
rioolput (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
rioolstreng (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
septictank (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
spoelleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
standpijp (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
stuwput (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
systeem (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
t-stuk (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
terugslagklep (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
topologisch element (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
transportleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
transportrioolleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
tunnelgemaal (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
tussengemaal (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
uitlaat (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
uitlaatconstructie (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
uitlegger (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
vacuumopslagtank (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
vacuümleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
vacuümpompstation (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
vacuümriolering (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
verbeterd gemengd rioolstelsel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
verbeterd gescheiden systeem (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
verbeterd hemelwaterstelsel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
verbinding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
verbindingsstuk (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
verloopstuk (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
vertex (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
vorm (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
vrijverval leidingsegment (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
vrijverval rioolleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
vrijverval rioolstelsel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
vrijverval transportleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
vrijverval transportstelsel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
vuilwaterriool (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
vuilwaterstelsel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
wadi (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
water (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
waterslaginstallatie (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
weesleiding (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
windketel (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
y-stuk (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
zinker (AWK) (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
zuigerpomp (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
zuiveringseenheid (Begrip)Bron vanGWSW begrippen
Binnenonderkant buis (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
DIT-riool (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
DT-riool (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
DWA perceelaansluitleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
HWA perceelaansluitleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
HWA perceelaansluitleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
IBA Klasse I (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
IBA Klasse II (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
IBA Klasse IIIa (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
IBA Klasse IIIb (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
RTC-sturing (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
aansluiting (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
aansluitleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
aansluitpunt (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
afsluitstuk (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
afvalwater (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
afvalwatersysteem (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
afvoerpunt (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
afwateringssysteem (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
apparaat (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
beekriool (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
beginknooppuntreferentie (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
beginpunt leiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
beginpunt onderdeel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
beluchter (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
bemalingsgebied (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
bergbezinkleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
bergingsleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
bergingsvijver (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
bijzondere putconstructie (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
blusriool (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
bochtstuk (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
boostergemaal (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
constructieonderdeel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
dekseloriëntatie (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
drain (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
drainagebuis (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
drukleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
duiker (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
eindpunt leiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
eindpunt onderdeel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
elektriciteitskast (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
first flush gemaal (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
fysiek object (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
gedammerde leiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
gemaal (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
gemaal droge opstelling (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
gemaal natte opstelling (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
gemengd riool (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
gemengd rioolstelsel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
gemengde perceelaansluitleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
gescheiden systeem (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
goot (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
grondwatersysteem (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
hemelwaterriool (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
hemelwaterstelsel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
heulprofiel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
hulpstuk (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
individuele behandeling van afvalwater (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
infiltratiereservoir (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
infiltratieriool (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
infiltratievoorziening (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
informatiedrager (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
inlaat (AWK) (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
inspectieput (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
kabel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
kenmerk (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
knooppunt rioolstelsel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
kolkaansluiting (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
kolkaansluitleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
kruisstuk (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
leiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
leidingoriëntatie (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
leidingsegment (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
loze leiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
lozingspunt (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
luchtpersgemaal (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
luchtpersleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
maaiveldoriëntatie (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
mantelbuis (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
mechanisch rioolstelsel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
mechanische perceelaansluiting (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
mechanische rioolleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
mechanische transportleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
meetinstrument (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
meetpunt (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
monsternamepunt (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
nooduitlaat (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
onderbemaling waterkwaliteit (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
onderdeeloriëntatie (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
onderzoeken (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
ontluchter (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
ontluchtingsleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
ontvangstput (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
open leiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
oppervlaktewatergemaal (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
oppervlaktewatersysteem (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
opvoergemaal (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
overgangsstuk (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
overkluizing (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
overnamepunt (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
overstortleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
peilbuis (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
perceelaansluiting (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
perceelaansluitleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
persleidingsysteem (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
pigging installatie (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
poel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
pompput (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
pompschakeling (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
pompunit (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
put (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
randvoorziening (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
relinen (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
representatie fysiek object (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
revisie tekening (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
rioleringsgebied (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
rioolafsluiter (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
rioolgemaal (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
rioolleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
riooloverstort (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
rioolput (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
rioolstreng (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
septictank (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
spoelleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
standpijp (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
stuwput (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
systeem (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
t-stuk (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
terugslagklep (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
topologisch element (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
transportleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
transportrioolleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
tunnelgemaal (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
tussengemaal (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
uitlaat (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
uitlaatconstructie (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
uitlegger (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
vacuumopslagtank (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
vacuümleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
vacuümpompstation (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
vacuümriolering (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
verbeterd gemengd rioolstelsel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
verbeterd gescheiden systeem (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
verbeterd hemelwaterstelsel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
verbinding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
verbindingsstuk (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
verloopstuk (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
vertex (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
vorm (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
vrijverval leidingsegment (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
vrijverval rioolleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
vrijverval rioolstelsel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
vrijverval transportleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
vrijverval transportstelsel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
vuilwaterriool (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
vuilwaterstelsel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
wadi (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
water (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
waterslaginstallatie (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
weesleiding (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
windketel (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
y-stuk (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
zinker (AWK) (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
zuigerpomp (Begrip)Lid vanGWSW begrippen
zuiveringseenheid (Begrip)Lid vanGWSW begrippen