gasleiding

Eigenschappen

VoorkeurslabelgasleidingLeiding bestemd voor de voortgeleiding van vluchtige stoffen.
DefinitieLeidingHolle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. bestemd voor de voortgeleiding van vluchtige stoffen.
SynoniemgasleidingenLeiding bestemd voor de voortgeleiding van vluchtige stoffen.
Toelichting op definitieEen gasleidingLeiding bestemd voor de voortgeleiding van vluchtige stoffen. is een buisEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.Holle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. (uit metaal of kunststofKunststoffen of (Engels) plastics, zijn chemische verbindingen die door niet-natuurlijke scheikundige processen worden vervaardigd.) die gebruikt wordt om diverse stoffen in gasvorm te vervoeren. Voorbeelden van gassen die door middel van (plaatselijke) pijpleidingen vervoerd (kunnen) worden: aardgas, koolwaterstoffen, zuurstofgas, waterstofgas, stikstofgas, en perslucht.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=26426&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gasleiding
Afbeelding van260px-Leidingen_ondergronds_%28Pipes_in_ground%29.jpg
Ondergrondse gasleidingLeiding bestemd voor de voortgeleiding van vluchtige stoffen. met afsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
gasleidingLeiding bestemd voor de voortgeleiding van vluchtige stoffen.Breder
  • kabel/leiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
gasleidingLeiding bestemd voor de voortgeleiding van vluchtige stoffen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aardgasleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredergasleidingLeiding bestemd voor de voortgeleiding van vluchtige stoffen.
ontluchtingsleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredergasleidingLeiding bestemd voor de voortgeleiding van vluchtige stoffen.
Rdf.jpg