aansluitleiding

Eigenschappen

VoorkeurslabelaansluitleidingEen leiding voor de aanvoer van afvalwater.
DefinitieEen leidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. voor de aanvoer van afvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd..
SynoniemaansluitleidingenEen leiding voor de aanvoer van afvalwater.
Toelichting op definitieGewoonlijk ondergrondse leidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. die afvalwater van een gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. of een kolk naar een rioolAfsluitbare duiker waardoor het water in en uit een sluiskolk kan worden gelaten. Bij sluizen met een groot verval gebruikt men vaak omloopriolen.Een stelsel van (civiel)technische voorzieningen dat zich onder of boven het aardoppervlak bevindt, bestemd voor de inzameling, transport en tijdelijke opslag van afvalwater. voert. LeidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. tussen een gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. of een kolk en een knooppunt of leidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://data.gwsw.nl/totaal/Aansluitleiding

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aansluitleidingEen leiding voor de aanvoer van afvalwater.Breder
  • leiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aansluitleidingEen leiding voor de aanvoer van afvalwater.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
kolkaansluitleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederaansluitleidingEen leiding voor de aanvoer van afvalwater.
perceelaansluitleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederaansluitleidingEen leiding voor de aanvoer van afvalwater.
standpijp (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederaansluitleidingEen leiding voor de aanvoer van afvalwater.
Rdf.jpg