afvalwater


Eigenschappen

Voorkeurslabelafvalwater
DefinitieWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.
Synoniemrioolwater
Toelichting op definitieWater dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en instellingen.

Alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (Opmerking: hieronder wordt dus ook afvloeiend regenwater begrepen) [NEN 3300:1996]

Water dat is samengesteld uit een willekeurige combinatie van water dat uit woningen of uit industriële of commerciële gebouwen wordt geloosd, afstromend hemelwater en water dat onbedoeld in de riolering binnendringt. [NEN-EN 752:2008] [EN 1085:2007, definitie 1010].
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-aac23411-7218-49a5-b7bf-8f0021ea4e5b, https://www.aquo.nl/index.php/Id-1ca31088-679b-4dac-bc3a-cf8a20f21258, https://data.gwsw.nl/totaal/Afvalwater
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvalwaterBreder
afvalwaterBron van
afvalwaterGerelateerd
afvalwaterLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
alkalisch afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
bedrijfsafvalwater (Begrip)Brederafvalwater
effluent (Begrip)Brederafvalwater
huishoudelijk afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
industrieel afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
influent (Begrip)Brederafvalwater
behandelingsinstallatie (Begrip)Gerelateerdafvalwater
beluchten (Begrip)Gerelateerdafvalwater
uitlaatvoorziening (Begrip)Gerelateerdafvalwater
vervuilingswaarde (Begrip)Gerelateerdafvalwater
Rdf.jpg