rioolwatertransportleiding

Eigenschappen

VoorkeurslabelrioolwatertransportleidingBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.
DefinitieBuis of stelsel van buizenEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.Holle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. waardoor rioolwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.De waterstroom die een systeem of een behandelingseenheid binnenkomt. wordt afgevoerd.
SynoniemrioolwatertransportleidingenBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/3b0a5014-95e0-4c39-bf14-5adc714a03c3
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=34140&type=term
Afbeelding vanFoto-4-698x523.jpg
AanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). persleidingLeiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
rioolwatertransportleidingBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.Breder
  • leiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • vloeistofleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
rioolwatertransportleidingBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
persleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrioolwatertransportleidingBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.
vrijvervalleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrioolwatertransportleidingBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.
afvalwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdrioolwatertransportleidingBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.
influent (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdrioolwatertransportleidingBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.
Rdf.jpg