persleiding

Eigenschappen

VoorkeurslabelpersleidingLeiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt.
DefinitieLeidingHolle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. waar onder drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. afvalwater doorheen gepompt wordt.
SynoniempersleidingenLeiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt., drukleidingLeiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt., drukleidingenLeiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt.
Toelichting op definitieDeze leidingenHolle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. hebben een diameter van ongeveer anderhalve meterEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie.. AfvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd. komt terecht in het gemeentelijk rioolVloeistofafval, dat afkomstig is uit een gemeenschap., waarna het bij een rioolgemaalGeheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengen. van Delfland uitkomt. Dit rioolgemaalGeheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengen. perst het afvalwater door een persleidingLeiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt. naar de rioolwaterzuiveringsinstallatieEen inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte water. (RWZI).
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/3b0a5014-95e0-4c39-bf14-5adc714a03c3
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=26433&type=term
Afbeelding vanFoto-4-698x523.jpg
AanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). persleidingLeiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt..
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
persleidingLeiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt.Breder
  • rioolwatertransportleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
persleidingLeiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
persleidingLeiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt.Gerelateerd
persleidingLeiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpghttps://www.h2owaternetwerk.nl/images/H2O-_Online_1603-03_Langeveld_et_al._-_Inspectie_persleidingen.pdf