influent

Eigenschappen

VoorkeurslabelinfluentDe waterstroom die een systeem of een behandelingseenheid binnenkomt.
DefinitieDe waterstroom die een systeem of een behandelingseenheid binnenkomt.
SynoniemrioolwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.De waterstroom die een systeem of een behandelingseenheid binnenkomt., afvalwater via rioolDe waterstroom die een systeem of een behandelingseenheid binnenkomt.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=25765&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
influentDe waterstroom die een systeem of een behandelingseenheid binnenkomt.Breder
  • afvalwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
influentDe waterstroom die een systeem of een behandelingseenheid binnenkomt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
influentDe waterstroom die een systeem of een behandelingseenheid binnenkomt.Deel van
influentDe waterstroom die een systeem of een behandelingseenheid binnenkomt.Gerelateerd
  • rioolgemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • rioolwatertransportleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg