alkalisch afvalwater

Eigenschappen

Voorkeurslabelalkalisch afvalwaterVloeibare afvalstoffen die een hoge concentratie bijtende alkali of calcium hydroxide.
DefinitieVloeibare afvalstoffenRestproduct van een proces die een hoge concentratie bijtende alkali of calcium hydroxide.
Toelichting op definitieAlkalisch afvalwaterVloeibare afvalstoffen die een hoge concentratie bijtende alkali of calcium hydroxide. wordt ofwel verzameld voor hergebruik of wordt afgevoerd. Het laatste vraagt om neutralisatie.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=30127&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
alkalisch afvalwaterVloeibare afvalstoffen die een hoge concentratie bijtende alkali of calcium hydroxide.Breder
  • afvalwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
alkalisch afvalwaterVloeibare afvalstoffen die een hoge concentratie bijtende alkali of calcium hydroxide.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg