huishoudelijk afvalwater


Eigenschappen

Voorkeurslabelhuishoudelijk afvalwater
DefinitieDe definitie voor huishoudelijk afvalwater is volgens de Wet milieubeheer 'afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden'. Overal waar mensen zijn, ontstaat huishoudelijk afvalwater.
Toelichting op definitieHuishoudelijk afvalwater wordt namelijk voor het overgrote deel door organische stoffen vervuild. Om deze organische stoffen af te breken is zuurstof nodig. Er blijkt per etmaal gemiddeld 150 g zuurstof nodig te zijn om het door één persoon geproduceerde afvalwater te zuiveren. Per jaar is dat 54,8 kg zuurstof.

Tegenwoordig spreekt men dan van een vervuilingseenheid aan zuurstofbindende stoffen, ofwel veO, en deze wordt als volgt bepaald:

aantal veO=Q/1000*(CZV+4,57*Kj-N)/54,8=Q*(CZV+4,57*Kj-N)/54.800.

Hierin is Q het jaarvolume in m3/jaar, CZV het chemisch zuurstofverbruik in mg/l en Kj-N geeft de hoeveelheid Kjeldahl-stikstof weer die in ammonium of als organische stof is gebonden. CZV en Kj-N worden volgens nauwkeurig omschreven laboratoriumanalysemethoden bepaald, waarbij Kjeldahl de standaardmethode voor het bepalen van gereduceerd stikstof heeft ontwikkeld.
Exacte overeenkomsthttps://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/lozen-biologisch/huishoudelijk/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vervuilingseenheid
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
huishoudelijk afvalwaterBreder
huishoudelijk afvalwaterBron van
huishoudelijk afvalwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg