precariobelasting


Eigenschappen

Voorkeurslabelprecariobelasting
DefinitieOnder de naam precariobelasting of precariorechten kan door een Nederlandse gemeente of een openbaar lichaam BES een belasting worden geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond/provinciegrond (artikel 228 Gemeentewet/artikel 222c Provinciewet) of grond van het openbaar lichaam (artikel 60 FinBES).
Synoniemprecariobelastingen, precario belasting, precario belastingen
Toelichting op definitie
  • Op de openbare grond bevinden zich een winkeluitstalling, een caféterras en allerlei andere voorwerpen die op straat te vinden zijn.
  • Minder bekend is dat ook voor objecten boven de grond de belasting is verschuldigd. Het gaat hier om erkers in een bovenverdieping, balkons, luifels, uithangborden en andere uitbouwsels.
  • Onder de openbare grond gaat het om pijpleidingen, elektriciteitsleidingen, buizen en funderingen.

Doordat precariobelasting indirect gevolgen heeft voor de prijzen van geleverde goederen en diensten zoals kraanwater en elektriciteit kunnen berekeningen van de prijzen hiervan vertroebeld worden. (bron: Wikipedia)

Het kabinet schaft de precariobelasting op nutsbedrijven af per 1 juli 2017. Het wetsvoorstel tot afschaffing van precariobelasting is aangenomen door de Eerste Kamer. (bron: Gemeente.nu)
Voorbeeldhttps://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/belastingen/afschaffing-precariobelasting-is-definitief/
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Precariobelasting, https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/belastingen/afschaffing-precariobelasting-is-definitief/
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
precariobelastingBreder
precariobelastingBron van
precariobelastingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg