locatie

Eigenschappen

VoorkeurslabellocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
AfkortingLOCAanduiding van de geografische plaats van een object.
DefinitieAanduiding van de geografische plaats van een objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie..
SynoniemlocatiesAanduiding van de geografische plaats van een object.
Toelichting op definitieAfhankelijk van het type coördinaatstelsel krijgende drie coördinaten de volgende waarden: RDCoördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting of kortweg Rijksdriehoekscoördinaten (afkorting: RD-coördinaten) zijn de coördinaten in het geodetisch coördinatensysteem dat voor Europees Nederland op nationaal niveau wordt gebruikt als grondslag voor geografische aanduidingen en bestanden, zoals in een geografisch informatiesysteem (GIS) en op kaarten van het kadaster en andere overheden (zoals: Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT), kadastrale kaart en topografische kaarten).-stelselHet geheel van afspraken of regels e.d. van een systeem, geordend geheel van dingen, samenstel van delen.: X : afstand ten oosten van Parijs, Y : afstand ten noorden van Parijs. Lokaal t.o.v. referentiepuntPunt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding. X : afstand ten oosten van referentiepuntPunt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding., 1Y : afstand ten noorden van referentiepuntPunt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding.. Cilindercoördinaat t.o.v. referentielijn X : afstand ten opzichte van referentiepuntPunt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding., 1Y : hoek ten opzichte van de lijn door referentiepuntPunt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding. 1 en 2. Als referentiepuntPunt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding. 1 en 2 twee opeenvolgende dijkpalenEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen. zijn, kan met dit coördinaatstelseltype de 'klassieke' afstandsaanduiding ten opzichte van dijkpalenEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen. worden beschreven. Vooralsnog wordt de klassieke manier van afstandsaanduiding ondersteund door de gegevenselementenEen getypeerde eenheid van gegevens waarvan de kenmerken in een gegevensdefinitie zijn vastgelegd. Id. kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.. (dijkpaalEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen..) en Afstandsaanduiding. In alle gevallen bevat ZGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie. de hoogte van de locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. in metersEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie. t.o.v. NAPHet Nederlands standaard vergelijkingsvlak voor de hoogteligging. Het Normaal Amsterdams Peil (meestal afgekort tot NAP) is de referentiehoogte ofwel peil waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd. Het NAP staat sinds 1891 voor Normaal Amsterdams Peil. Het is ontstaan uit het Amsterdams Peil (AP), een van de vele lokale en regionale peilen die Nederland vóór de twintigste eeuw kende. Het AP was gebaseerd op het gemiddelde zomervloedpeil van het IJ, gemeten in de periode 1 september 1683-1684..

In de geografieAardrijkskunde of geografie (Oudgrieks: γῆ, aarde en γράφειν, (be)schrijven) is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur, het plantenleven en de dierenwereld, gebruik van het milieu en verkeer en het beschrijven van het landschap overal op de wereld. is de locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. een positie of punt in de ruimteHet begrip ruimte kan worden beschouwd als het meest centrale begrip van de sociale geografie als wetenschap., uitgedrukt relatief ten opzichte van een ander punt of dingAlles wat waarneembaar of voorstelbaar is op een bepaald niveau.. Een absolute locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. kan vaak worden gedefinieerd met behulp van cartesiaanse coördinatenEen coördinaat is een getal dat wordt gebruikt om de plaats van een punt aan te geven., zoals gebruikmaking van specifieke breedtegraad en lengtegraad. Op AardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. kunnen de geografische coördinatenGeografische coördinaten zijn coördinaten waarmee een locatie op aarde numeriek wordt vastgelegd met breedtegraad, lengtegraad en eventueel hoogte. Dergelijke geografische coördinaten zijn gebaseerd op een geodetisch coördinatensysteem zoals het International Terrestrial Reference System. worden gebruikt om de locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. van een positie te specificeren.

Een locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. kan behalve absoluut – de exacte locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. van iets of iemand – ook relatief zijn, de positie van iemand ten opzichte van iets anders.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=26586&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Locatie

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
locatieAanduiding van de geografische plaats van een object.Breder
  • kunstwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
locatieAanduiding van de geografische plaats van een object.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
locatieAanduiding van de geografische plaats van een object.Deel van
  • adres (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
locatieAanduiding van de geografische plaats van een object.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
coördinaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
depot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
plaatsbepalingspunt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
punt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
adres (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
afvalwaterstroom (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
beherende instantie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
beoordelingsspoor (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
bodemlaag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
hoedanigheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
model opbouw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
ondergrond model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
ondergrond modelelement (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
waarnemingssoort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlocatieAanduiding van de geografische plaats van een object.
Rdf.jpg