locatie

Eigenschappen

Voorkeurslabellocatie
AfkortingLOC
DefinitieAanduiding van de geografische plaats van een object.
Synoniemlocaties
Toelichting op definitieAfhankelijk van het type coördinaatstelsel krijgende drie coördinaten de volgende waarden: RD-stelsel: X : afstand ten oosten van Parijs, Y : afstand ten noorden van Parijs. Lokaal t.o.v. referentiepunt X : afstand ten oosten van referentiepunt, 1Y : afstand ten noorden van referentiepunt. Cilindercoördinaat t.o.v. referentielijn X : afstand ten opzichte van referentiepunt, 1Y : hoek ten opzichte van de lijn door referentiepunt 1 en 2. Als referentiepunt 1 en 2 twee opeenvolgende dijkpalen zijn, kan met dit coördinaatstelseltype de 'klassieke' afstandsaanduiding ten opzichte van dijkpalen worden beschreven. Vooralsnog wordt de klassieke manier van afstandsaanduiding ondersteund door de gegevenselementen Id. kunstwerk. (dijkpaal.) en Afstandsaanduiding. In alle gevallen bevat Z de hoogte van de locatie in meters t.o.v. NAP.

In de geografie is de locatie een positie of punt in de ruimte, uitgedrukt relatief ten opzichte van een ander punt of ding. Een absolute locatie kan vaak worden gedefinieerd met behulp van cartesiaanse coördinaten, zoals gebruikmaking van specifieke breedtegraad en lengtegraad. Op Aarde kunnen de geografische coördinaten worden gebruikt om de locatie van een positie te specificeren.

Een locatie kan behalve absoluut – de exacte locatie van iets of iemand – ook relatief zijn, de positie van iemand ten opzichte van iets anders.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9057886e-5041-4423-a51a-09f78c56123a, https://nl.wikipedia.org/wiki/Locatie
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
locatieBreder
locatieBron van
locatieDeel van
locatieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
coördinaat (Begrip)Brederlocatie
depot (Begrip)Brederlocatie
hogerwal (Begrip)Brederlocatie
innamepunt (Begrip)Brederlocatie
lage wal (Begrip)Brederlocatie
laterale knoop (Begrip)Brederlocatie
meetlocatie (Begrip)Brederlocatie
plaatsbepalingspunt (Begrip)Brederlocatie
punt (Begrip)Brederlocatie
adres (Begrip)Deel vanlocatie
afvalwaterstroom (Begrip)Gerelateerdlocatie
beherende instantie (Begrip)Gerelateerdlocatie
beoordelingsspoor (Begrip)Gerelateerdlocatie
bodemlaag (Begrip)Gerelateerdlocatie
bodemlaag (Begrip)Gerelateerdlocatie
grensvlak (Begrip)Gerelateerdlocatie
heffingsobject (Begrip)Gerelateerdlocatie
hoedanigheid (Begrip)Gerelateerdlocatie
hoogtepunt (Begrip)Gerelateerdlocatie
installatie kenmerk (Begrip)Gerelateerdlocatie
knooppunt (Begrip)Gerelateerdlocatie
model opbouw (Begrip)Gerelateerdlocatie
ondergrond model (Begrip)Gerelateerdlocatie
ondergrond modelelement (Begrip)Gerelateerdlocatie
randvoorwaarde (Begrip)Gerelateerdlocatie
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerdlocatie
Rdf.jpg