meetlocatie


Eigenschappen

Voorkeurslabelmeetlocatie
Afkortingmeetloc
DefinitieDe aanduiding van de plaats waar een meting is verricht of waarvoor een Monitoringprogramma is opgesteld.
Synoniemmeetlocaties
Toelichting op definitieIn het kader van de vaststelling van de kwaliteit van het oppervlaktewater onderscheidt men drie categorieën van meetlocaties, te weten: locaties in rijkswateren, locaties in relatief belangrijke wateren en locaties in relatief kleine wateren. Bij deze locaties vindt afhankelijk van de categorieën onderzoek plaats op het terrein van trendanalyses, normtoetsingen en/of inventarisaties. De frequentie van meten is eveneens afhankelijk van de categorie waarin de locaties zijn ingedeeld. Het CUWVOW-rapport: Aanbevelingen voor het monitoren van stoffen van de M-lijst uit de derde Nota Waterhuishouding (NW3) geeft een uiteenzetting met betrekking tot deze categorieën van meetlocaties. (Bron: CUWVO, Monitoren van stoffen van de M-lijst / Legger info Waterkwaliteit / Aquo)


De aanduiding van de plaats waar een meting is verricht.

Een door het waterschap te benutten lokaal meetsysteem, bestaande uit één of meerdere meetpunten en, indien geautomatiseerd, uit een registratieapparaat waar de meetwaarden worden bewaard, eventueel worden bewerkt en van waaruit eventueel al (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-dcad6e99-7dc2-4a96-b49f-f88bd9138e7f, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/Meetlocatie.html
Afbeelding vanDAMO functioneel model meting
DAMO functioneel model meting.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
meetlocatieBreder
meetlocatieBron van
meetlocatieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
peilmerk (Begrip)Deel vanmeetlocatie
meettocht (Begrip)Gerelateerdmeetlocatie
monitoringprogramma (Begrip)Gerelateerdmeetlocatie
Rdf.jpg