adres


Eigenschappen

Voorkeurslabeladres
AfkortingSAD
DefinitieDe gegevens over een adres.
Synoniemadressen
Toelichting op definitieDe bovengenoemde opbouw van het adres is gebaseerd op het GBA, het Besluit Standaard adressering en het STUF-WOZ. (bron: GWL / Aquo / DIV)


Een adres is de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit. De bekendste vormen zijn het woonadres, dat aangeeft waar een persoon woont (het woonadres of domicilie) of verblijft (verblijfadres), waar een bedrijf of rechtspersoon is gevestigd (het vestigingsadres), waar post moet worden bezorgd (het postadres). Ook een gebouw heeft een adres, bijvoorbeeld het aansluitadres van gas/water/elektriciteit, e.d.

Een goed adres is eigenlijk alleen een aanduiding voor het bepalen van die locatie. Het is geen unieke identificatie van een (kadastraal) perceel, pand of kaartpositie. Het is bedoeld om een plek makkelijk te kunnen lokaliseren en zo aan te duiden, dat de grootst mogelijke kans bestaat dat die plek wordt bereikt.

Veel postadressen zijn een postbus in een nabijgelegen postkantoor. Nederland telde in 2003 7,4 miljoen postadressen.

Een goed adres bestaat uit:

  • straatnaam en huisnummer met zo nodig een toevoegsel, zoals een cijfer of letter (2, III,A) of een nadere aanduiding conform plaatselijk gebruik (Boven, twee hoog, Bis),
  • postcode en plaatsnaam.

Bijvoorbeeld: Aquapark 5, 9641 PJ Veendam

(bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-f411865c-5bc0-4717-a713-f79f6e28f710, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adres_(woonplaats)
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
adresBron van
adresDeel van
adresGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
locatie (Begrip)Deel vanadres
adres (BAG) (Begrip)Gerelateerdadres
rol adres (Begrip)Gerelateerdadres
woonplaats (Begrip)Gerelateerdadres
Rdf.jpg