kabel


Eigenschappen

Voorkeurslabelkabel
DefinitieEen geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van energie of data.
Synoniemkabel, kabels, kabel/leiding
Toelichting op definitie(Bron: GWSW)


De kabels, buisleidingen en andere elementen onder of boven de grond in gebruik voor transport van energie of materie. (Bron: Aquo)
Een kabel is een transportmedium, veelal voor elektriciteit of communicatie, zonder holle ruimte.

Een kabel is een samenstel van twee of meer geïsoleerde elektrische leidingen (aders), met een gezamenlijke mantel, voor het overbrengen van elektrisch vermogen en/of analoge of digitale informatie, bijvoorbeeld audio en/of video, of computerdata. De term kabel wordt ook gebruikt voor een dergelijke constructie van optische vezels voor datacommunicatie.

Voorbeelden zijn elektrische snoeren, netwerkkabels en (ondergrondse) telefoonkabels. Waar het elektrische leidingen betreft, wordt een kabel onderscheiden van een lijn of luchtlijn: een ongeïsoleerde leiding die aan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten of telefoonpalen is bevestigd.

Soorten kabels:

  • elektriciteitskabel
  • netwerkkabel

Een kabel is een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet die ertoe dient elektriciteit of gegevens van de ene locatie naar een andere over te brengen (bron: INSPIRE Register)

Een kabel is een geleider die is voorzien van een ommanteling en bestemd is voor transport van energie of data. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL))

Een kabel is een geleider die is voorzien van een ommanteling en bestemd is voor transport van energie of data. (bron: NPR 4768)

Een kabel is een sterke, buigzame, verbinding, bestaande uit een of meer geleiders welke zijn samengesteld uit draden van metaal of glasvezel en geschikt voor het transport van elektrische energie en/of elektrische signalen en/of optische signalen; (bron: Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999)

Een kabel is zwaar driestrengtouw. (bron: Aquo Lex en Objectencatalogus)

Geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van energie of data. (bron: Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-39dd5e27-5cfa-4f31-8c00-d15033178c3e, https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/7-Kabel-of-leiding-in-of-nabij-oppervlaktewaterlichaam-zonder-waterkering.pdf, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabel_(leiding), https://data.gwsw.nl/totaal/Kabel, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/Kabel.html, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1866
Afbeelding vanelektriciteitskabels

aanleggen van leidingen

dwarsdoorsnede stroomkabel
Dwarsdoorsnede stroomkabel.

DAMO functioneel model kabel
DAMO functioneel model kabel
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kabelBreder
kabelBron van
kabelLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
elektriciteitskabel (Begrip)Brederkabel
kabelbed (Begrip)Brederkabel
signaalkabel (Begrip)Brederkabel
verbindingsmof (Begrip)Deel vankabel
Kabels en Leidingen Informatie Centrum (Begrip)Gerelateerdkabel
Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken (Begrip)Gerelateerdkabel
bepaling vergunning (Begrip)Gerelateerdkabel
dynamische bebording (Begrip)Gerelateerdkabel
horizontaal gestuurd boren (Begrip)Gerelateerdkabel
lichtmast (Begrip)Gerelateerdkabel
locatie (Begrip)Gerelateerdkabel
mantelbuis (Begrip)Gerelateerdkabel
netbeheerder (Begrip)Gerelateerdkabel
precariobelasting (Begrip)Gerelateerdkabel
rol subject (Begrip)Gerelateerdkabel
vaarweg (Begrip)Gerelateerdkabel
verkeersregelinstallatie (Begrip)Gerelateerdkabel
wegmeubilair (Begrip)Gerelateerdkabel
Rdf.jpg