Infrastructure for Spatial Information in the European Community


Eigenschappen

VoorkeurslabelInfrastructure for Spatial Information in the European Community
AfkortingINSPIRE
DefinitieINSPIRE is "een EU-initiatief om een ​​infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa tot stand te brengen die erop gericht is om ruimtelijke of geografische informatie toegankelijker en interoperabeler te maken voor een breed scala aan doeleinden ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling "
SynoniemInspire, inspire
Toelichting op definitieDe INSPIRE- richtlijn legt een algemeen kader vast voor een infrastructuur voor ruimtelijke gegevens (SDI) ten behoeve van het milieubeleid en beleid of activiteiten van de Europese Gemeenschap die van invloed kunnen zijn op het milieu. De INSPIRE-richtlijn is op 15 mei 2007 in werking getreden.

INSPIRE is gebaseerd op de infrastructuren voor ruimtelijke informatie die zijn opgezet en beheerd door de lidstaten van de Europese Unie . De richtlijn behandelt 34 ruimtelijke gegevensthema's die nodig zijn voor milieutoepassingen.

Om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke data-infrastructuren van de lidstaten compatibel en bruikbaar zijn in een gemeenschaps- en grensoverschrijdende context, vereist de INSPIRE-richtlijn dat aanvullende wetgeving of gemeenschappelijke uitvoeringsregels (IR) worden aangenomen voor een aantal specifieke gebieden ( metadata , interoperabiliteit van ruimtelijke datasets en services, netwerkservices , data en services delen en bewaken en rapporteren ). Deze worden gepubliceerd als verordeningen van de Commissie of als besluiten.

De Commissie wordt bij de goedkeuring van dergelijke regels bijgestaan ​​door een regelgevend comité, INSPIRE-comité, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie (dit staat bekend als de comitologieprocedure).
Voorbeeldhttps://inspire-geoportal.ec.europa.eu
Exacte overeenkomsthttps://en.m.wikipedia.org/wiki/Infrastructure_for_Spatial_Information_in_the_European_Community, https://inspire.ec.europa.eu
Afbeelding van9_inspire_geoportal.png
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Infrastructure for Spatial Information in the European CommunityBreder
Infrastructure for Spatial Information in the European CommunityBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
geo-standaarden (Begrip)GerelateerdInfrastructure for Spatial Information in the European Community
Rdf.jpg