nutsvoorziening


Eigenschappen

Voorkeurslabelnutsvoorziening
DefinitieEen nutsvoorziening is een goed dat in dienst staat van het algemeen belang. Nutsvoorzieningen zijn dus belangrijk voor het gehele welzijn van het volk, vaak worden ze daarom geleverd door bedrijven of organisaties vanuit een monopoliepositie.
Toelichting op definitieNutsvoorzieningen zijn veelal producten of diensten die voor ieder lid van de samenleving belangrijk of nuttig zijn. Typische nutsvoorzieningen zijn bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water. Deze producten zijn voor ieder lid van de samenleving nuttig, waardoor het voordelig is om dit vanuit een centraal orgaan te regelen. In Nederland waren tot in de jaren ‘80 van de vorige eeuw nutsvoorzieningen veelal in overheidshanden, deze werden vanaf deze periode opengesteld voor concurrentie en hiermee geprivatiseerd. Het ging hier bijvoorbeeld om nutsvoorzieningen als openbaar vervoer, telefonie en de post. Hoewel sommige nutsvoorzieningen in Nederland nog in handen zijn van een of twee leveranciers, bijvoorbeeld water, wordt er om veel andere nutsvoorzieningen hevig geconcurreerd tussen verschillende bedrijven of organisaties, zoals het openbaar vervoer of de gasvoorziening. Wat precies als een nutsvoorziening kan worden gezien, is heel erg tijdgebonden. In de negentiende eeuw, toen de Nederlandse overheid veelvuldig bezig was met het opzetten van nutsvoorzieningen voor de gehele samenleving, ging het omtrent nutsvoorzieningen met name om water en elektriciteit. Sinds de komst van het internet wordt door sommigen echter gesteld dat ook toegang tot internet of toegang tot data tot de nutsvoorzieningen moeten worden geregeld. Veel processen in de samenleving zijn gedigitaliseerd, waardoor toegang tot het internet vrijwel net zo belangrijk is geworden als toegang tot gas of elektriciteit.
Exacte overeenkomsthttps://www.ensie.nl/redactie-ensie/nutsvoorziening

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kabel (Begrip)Bredernutsvoorziening
leiding (Begrip)Bredernutsvoorziening
Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken (Begrip)Gerelateerdnutsvoorziening
zinker (Begrip)Gerelateerdnutsvoorziening
Rdf.jpg