dijkpaal

Eigenschappen

VoorkeurslabeldijkpaalEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen.
AfkortingKDPEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen.
DefinitieEen markant punt op de waterkeringEen waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen. of op het strand dat dient als referentiepuntPunt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding. voor afstandsaanduidingen.
SynoniemdijkpalenEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen., hectometreringspaalEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen., hectometreringspalenEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen.
Toelichting op definitieBij afstandsaanduidingen op een waterkeringEen waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen. wordt veelal de dijkpaalEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen. als referentiepuntPunt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding. gehanteerd - bij dergelijke relatieve afstandsaanduidingen wordt de afstand uitgedrukt in meters ten opzichte van de dichtst bij staande dijkpaalEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen. in plaats van ten opzichte van het nulpunt van de waterkeringEen waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24525&type=term
Afbeelding vanDijkpaal


Dijkpaal

Dijkpaal

DijkpaalEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen., KM 89, primaire waterkeringWaterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze behoort tot een dijkring ofwel vóór een dijkring is gelegen..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
dijkpaalEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen.Breder
  • referentiepunt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • hectometerpunt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
dijkpaalEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
dijkpaalEen markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen.Gerelateerd
  • waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg