afvalwaterstroom


Eigenschappen

Voorkeurslabelafvalwaterstroom
AfkortingCAS
DefinitieEen volgens het lozingsschema afzonderlijke stroom van afvalwater die al dan niet een lozingsobject verlaat en die bij verlaten van het lozingsobject valt onder een lozing als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Synoniemafvalwaterstromen
Toelichting op definitieDe afvalwaterstromen worden onderscheiden en genummerd of gecodeerd op het lozingsschema zoals dat voor het lozingsobject is samengesteld. Onderscheiden worden ondermeer de volgende soorten afvalwaterstromen: huishoudelijk afvalwater, procesafvalwater, koelwater, bedrijfsafvalwater en verontreinigd hemelwater. Dit kenmerk wordt overigens bij de entiteit lozing.punt vastgelegd (zie gegevenselement soort geloosd water). (bron: GWL / Aquo / DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-5d072110-4f22-477f-86a2-21c36f3d4dc3
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvalwaterstroomBreder
afvalwaterstroomBron van
afvalwaterstroomGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
locatie (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
lozingsobject (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
meetbeschikking heffing (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
meetpunt (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
overnamepunt (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
verwijdering (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
waterketen (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
Rdf.jpg