lozingsobject

Eigenschappen

Voorkeurslabellozingsobject
DefinitieHet object (bijvoorbeeld gebouw, inrichting, vaartuig, rioolwaterzuiveringsinstallatie, brug) dat systematisch lozing van aan het object gebonden afvalwater voortbrengt, waarbij het geloosde afvalwater al dan niet via werken op directe of indirecte wijze in het oppervlaktewater terechtkomt.
Synoniemlozingsobjecten
Toelichting op definitieOok: Loz.obj(ect). Een lozingsobject is veelal een gebouw of kunstwerk van waaruit men afvalstoffen (kan) la(a)t(en) wegvloeien in oppervlaktewater. Voor een lozingsobject is art. 1, lid 1, 2 en 3, Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-93571e8c-7802-4b08-9376-b163fa39f60d
Afbeelding vanLozingsobject RWZI Vriescheloo met lozingspunt op Verenigd- of B.L.Tijdenskanaal.
Lozingsobject RWZI Vriescheloo met lozingspunt op Verenigd- of B.L.Tijdenskanaal.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lozingsobjectBreder
lozingsobjectBron van
lozingsobjectGerelateerd
lozingsobjectLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Brederlozingsobject
afvalwaterstroom (Begrip)Gerelateerdlozingsobject
Rdf.jpg