lozingsobject


Eigenschappen

Voorkeurslabellozingsobject
AfkortingLoz.obj(ect).
DefinitieHet object (bijvoorbeeld gebouw, inrichting, vaartuig, rioolwaterzuiveringsinstallatie, brug) dat systematisch lozing van aan het object gebonden afvalwater voortbrengt, waarbij het geloosde afvalwater al dan niet via werken op directe of indirecte wijze in het oppervlaktewater terechtkomt.
Synoniemlozingsobjecten, Loz.obj(ect), lozingsbron, lozingsbronnen
Toelichting op definitieOok: Loz.obj(ect). Een lozingsobject is veelal een gebouw of kunstwerk van waaruit men afvalstoffen (kan) la(a)t(en) wegvloeien in oppervlaktewater. Voor een lozingsobject is art. 1, lid 1, 2 en 3, Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing. (bron: UvW, 1996: GWL / RWS, 1997: themagroep Geografie/Watersystemen / Aquo)


Het object dat systematisch lozing van aan het object gebonden afvalwater voortbrengt, waarbij het geloosde afvalwater al dan niet via werken op directe of indirecte wijze in het oppervlaktewater terechtkomt. (bron: DIV)

Object (bijvoorbeeld gebouw, inrichting, vaartuig, rioolwaterzuiveringsinstallatie, brug) of activiteit, van waaruit of waardoor (afval)water, afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen geloosd kunnen worden in oppervlaktewateren. (bron: DIV)

Een lozingsobject is een gebouw of kunstwerk van waaruit men afvalstoffen (kan) la(a)t(en) wegvloeien in oppervlaktewater. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-93571e8c-7802-4b08-9376-b163fa39f60d
Afbeelding vanLozingsobject RWZI Vriescheloo met lozingspunt op Verenigd- of B.L.Tijdenskanaal.
Lozingsobject RWZI Vriescheloo met lozingspunt op Verenigd- of B.L.Tijdenskanaal.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lozingsobjectBreder
lozingsobjectBron van
lozingsobjectGerelateerd
lozingsobjectLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Brederlozingsobject
lozingsobject jaargegevens (Begrip)Deel vanlozingsobject
lozingsobject jaargegevens (Begrip)Deel vanlozingsobject
afvalwaterstroom (Begrip)Gerelateerdlozingsobject
Rdf.jpg