lozingspunt


Eigenschappen

Voorkeurslabellozingspunt
AfkortingLOZ
DefinitieEen knooppunt in een rioolstelsel waar het afvalwater het rioolstelsel verlaat of binnenkomt.
Synoniemlozingspunten
Toelichting op definitieHeeft extra M-dimensie (hoogte in meters t.o.v. NAP).

(Bron: GWSW)

Het punt waar door middel van een werk water in een oppervlaktewater wordt gebracht, zonder dat het water uit een ander oppervlaktewater afkomstig is. (Bron: Aquo)

In dit kader wordt onder afvalwater tevens verontreinigd hemelwater verstaan. In dit verband wordt niet gesproken over diffuse emissies, maar worden louter de lozingen als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in dit kader meegenomen.

Een knooppunt in een rioolstelsel waar het afvalwater het rioolstelsel verlaat of binnenkomt. [NEN 3300:1996] Het punt waar afvalwater het in beschouwing genomen rioolstelsel in- of uitstroomt. [IRIS-RIOKEN:2012] Het punt waar door middel van een werk (afval)water in het oppervlaktewater wordt gebracht. Het water is niet afkomstig uit een ander oppervlaktewater. [20150227] Vanuit het stelsel gezien het punt waar het afvalwater het stelsel verlaat. (bron: GWSW)

Het punt waar door middel van een werk water in een oppervlaktewater wordt gebracht, zonder dat het water uit een ander oppervlaktewater afkomstig is. (bron: DIV)

Locatie van waaruit geloosd wordt op het oppervlaktewater. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d7049f26-9931-4ae6-ba80-3016e36bf8af, https://data.gwsw.nl/totaal/Lozingspunt, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/Lozingspunt.html
Afbeelding vanRWZI Vriescheloo met lozingspunt.

RWZI Vriescheloo met lozingspunt.

Lozingspunt RWZI Vriescheloo.
Lozingspunt RWZI Vriescheloo.

DAMO functioneel model lozingspunt

DAMO functioneel model lozingspunt.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lozingspuntBreder
lozingspuntBron van
lozingspuntDeel van
lozingspuntGerelateerd
lozingspuntLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
lozingsobject (Begrip)Brederlozingspunt
nooduitlaat (Begrip)Brederlozingspunt
riooloverstort (Begrip)Brederlozingspunt
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Brederlozingspunt
1d-lozingspunt (Begrip)Gerelateerdlozingspunt
afvalwaterstroom (Begrip)Gerelateerdlozingspunt
individuele behandeling van afvalwater (Begrip)Gerelateerdlozingspunt
ontvangstput (Begrip)Gerelateerdlozingspunt
rioleringsgebied (Begrip)Gerelateerdlozingspunt
waterketen (Begrip)Gerelateerdlozingspunt
Rdf.jpg