aansluitpunt

Eigenschappen

VoorkeurslabelaansluitpuntEen topologisch element met de aansluit locatie tussen leidingen, putten en open water.
DefinitieEen topologisch elementIs een configuratie die aangeeft hoe items zijn verbonden of gepositioneerd ten opzichte van elkaar. met de aansluit locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. tussen leidingenBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data., puttenVerticale waterdichte constructie, toegepast om leidingen aan te sluiten, van richting of niveau te veranderen, om toegang te verschaffen aan personeel en/of apparatuur voor inspectie en onderhoud, en om beluchting en ventilatie mogelijk te maken en open waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)..
SynoniemaansluitpuntenEen topologisch element met de aansluit locatie tussen leidingen, putten en open water.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://data.gwsw.nl/totaal/Aansluitpunt

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aansluitpuntEen topologisch element met de aansluit locatie tussen leidingen, putten en open water.Breder
  • knooppunt rioolstelsel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aansluitpuntEen topologisch element met de aansluit locatie tussen leidingen, putten en open water.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
lozingspunt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederaansluitpuntEen topologisch element met de aansluit locatie tussen leidingen, putten en open water.
Rdf.jpg