individuele behandeling van afvalwater


Eigenschappen

Voorkeurslabelindividuele behandeling van afvalwater
Afkortingiba
DefinitieEen reservoir waarbij het vuilwater op biologische wijze wordt gereinigd en het gereinigde water direct wordt geloosd op het oppervlaktewater (IBA-Individuele Behandeling van vuilwater).
Publieksvriendelijke toelichtingEen Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA, is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater van één huisgezin zuivert.
Synoniemindividuele behandeling van afvalwater systeem, IBA, IBA's, iba's, mini zuivering, mini zuiveringen, Individuele Behandeling van Afvalwater, Individuele Behandeling Afvalwater
Toelichting op definitieBetreft voorzieningen, zoals septictanks, voor het zuiveren van af valwater afkomstig van percelen die niet op de riolering zijn aangesloten.


Een mini-afvalwaterzuivering is een individuele behandeling van afvalwater (ook wel iba). In Nederland gebruiken we minizuiveringen als de afstand van een huis tot de gemeentelijke riolering te groot is. Bijvoorbeeld in het buitengebied waar maar een paar huizen of boerderijen staan. Sommige minizuiveringen zijn heel simpel en maken het afvalwater maar een beetje schoner. Een septic tank is een voorbeeld van zo’n minizuivering. Er zijn ook minizuiveringen die het water heel goed zuiveren, net als een grote rioolwaterzuivering. Bijna alle minizuiveringen liggen op het eigen terrein dat bij het gebouw hoort. Op sommige plaatsen beheert de gemeente de minizuivering, op sommige plaatsen moet de eigenaar dat doen.

Er bestaan verschillende soorten IBA systemen, maar hebben alle als gemeenschappelijk kenmerk dat ze huishoudelijk afvalwater kleinschalig zuiveren. Huishoudelijk afvalwater bevat organisch materiaal, zwevende stoffen en nutriënten zoals ammonium en fosfaat. Een IBA is ontworpen om zo veel mogelijk organisch materiaal uit het afvalwater te halen dat anders bij afbraak opgeloste zuurstof uit het afvalwater zou onttrekken.

Een IBA verwijdert ook zwevende stoffen, maar biedt geen garantie voor het verwijderen van ammonium. De verwijdering van ammonium en andere vormen van stikstof is afhankelijk van de temperatuur, zodat de zuiveringsefficiëntie van een IBA varieert per seizoen. Een IBA maakt onder andere gebruik van opgeloste zuurstof om het afvalwater te zuiveren.

De eenvoudigste vorm van IBA is een septische put ontworpen voor de behandeling van uitsluitend sanitair afvalwater. Een septische put verwijdert hoofdzakelijk zwevende stoffen en maakt deze vaste stoffen vloeibaarder. Hoewel een septische put ook het water van één gezin of gebouw zuivert, is de zuivering minder ver doorgedreven en zijn er geen zuiveringsprocessen die gebruiken maken van in het water opgeloste zuurstof.

Er zijn vier klassen IBA's: klasse 1 is een septische put, terwijl IBA's van klasse 2, 3A en 3B voldoen aan KIWA certificatie-eisen die een bepaalde mate van (aanvullend) zuiveringsrendement weergeven. Een klasse 2 IBA verwijdert met name zwevende stoffen, een klasse 3A IBA verwijdert ook stikstof en een klasse 3B IBA verwijdert daarnaast ook fosfaat.

Een IBA klasse 1 is een bijzondere septische put, met een inhoud van minimaal 6 m³ verdeeld in 3 compartimenten in een verhouding van 2:1:1. Een IBA klasse 2 of 3 kan bestaan uit twee of drie tanks of compartimenten. Te weten, een voorbezinktank waar de zwaardere (niet-organische) delen bezinken, een actief-slibtank met beluchtingsinstallatie, gevolgd door een nabezinktank waar de vaste stoffen en bacterievlokken bezinken. De zuivering vindt in tegenstelling tot een septische put plaats onder aerobe omstandigheden. Bacteriën breken daar het organisch materiaal af.

Er zijn ook huizen en boerderijen in het buitengebied die niet op het gemeenteriool zijn aangesloten. Het afvalwater van deze huizen wordt op het eigen terrein schoongemaakt in een minizuivering (individuele behandeling afvalwater). 1 op de 1000 huizen in Nederland heeft geen aansluiting op riolering of minizuivering. Het afvalwater van deze huizen komt in het milieu terecht.

Een IBA is een reservoir waarbij het vuilwater op biologische wijze wordt gereinigd en het gereinigde water direct wordt geloosd op het oppervlaktewater. (bron: NPR 4768)

Het effluent uit een IBA klasse 2 of 3 moet nagenoeg helder zijn.
Exacte overeenkomsthttps://www.riool.info/soorten-riolering,
http://www.rws.nl/abdl#DEF-1726,
https://nl.wikipedia.org/wiki/Individuele_Behandeling_van_Afvalwater,
https://www.riool.info/onderdelen,
https://data.gwsw.nl/totaal/iba/,
https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.1/Objectenhandboek%20DAMO%202.1/HTML/IBA.html
Afbeelding vaniba, werk in uitvoering


DAMO functioneel model lozingspunt
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
individuele behandeling van afvalwaterBreder
individuele behandeling van afvalwaterBron van
individuele behandeling van afvalwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
IBA Klasse I (Begrip)Brederindividuele behandeling van afvalwater
IBA Klasse II (Begrip)Brederindividuele behandeling van afvalwater
IBA Klasse IIIa (Begrip)Brederindividuele behandeling van afvalwater
IBA Klasse IIIb (Begrip)Brederindividuele behandeling van afvalwater
septictank (Begrip)Brederindividuele behandeling van afvalwater
Rdf.jpg