emissie

Eigenschappen

Voorkeurslabelemissie
DefinitieDirecte of indirecte uitstoot, uit puntbronnen of diffuse bronnen, van stoffen, trillingen, warmte of geluid in de lucht, het water of de bodem.
Synoniememissies, uitstoot
Toelichting op definitieUitworp of lozing van stoffen, golven of andere verschijnselen door diffuse bronnen of puntbronnen.

De lozing of uitstoot van (milieuverontreinigde) stoffen - het betreft zowel de lozing naar lucht, water of bodem, als het ontstaan van geluid of straling.

Een emissie is de vracht aan verontreiniging die uit een bron vrijkomt.
Exacte overeenkomsthttp://wetgeving.omgevingswet.overheid.nl/id/concept/Emissie, https://www.aquo.nl/index.php/Id-e74e8a19-2940-4389-8515-1f85e35263b4, https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Emissie
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
emissieBreder
emissieBron van
emissieGerelateerd
emissieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bruto emissie (Begrip)Brederemissie
bron (Begrip)Deel vanemissie
energie- en grondstoffenfabriek (Begrip)Gerelateerdemissie
Rdf.jpg