emissie


Eigenschappen

Voorkeurslabelemissie
DefinitieDirecte of indirecte uitstoot, uit puntbronnen of diffuse bronnen, van stoffen, trillingen, warmte of geluid in de lucht, het water of de bodem.
Synoniememissies, uitstoot, milieuvervuiling
Toelichting op definitie(Bron: Omgevingswet)


Uitworp of lozing van stoffen, golven of andere verschijnselen door diffuse bronnen of puntbronnen.

De lozing of uitstoot van (milieuverontreinigde) stoffen - het betreft zowel de lozing naar lucht, water of bodem, als het ontstaan van geluid of straling. (bron: Aquo)

Een emissie is de vracht aan verontreiniging die uit een bron vrijkomt.


Voorbeeldhttps://www.aanpakstikstof.nl/documenten/publicaties/2022/06/10/richtinggevende-emissiereductiedoelstellingen-nederland
Exacte overeenkomsthttp://wetgeving.omgevingswet.overheid.nl/id/concept/Emissie, https://www.aquo.nl/index.php/Id-e74e8a19-2940-4389-8515-1f85e35263b4, https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Emissie
Afbeelding vanconcentratie, emisie & depositie
  • Concentratie (hoeveel zit er in de lucht)
  • Emissie (hoe komt het in de lucht)
  • Depositie (hoe komt het op/in de grond)


Richtinggevende emissiereductiedoelstellingen Nederland

Richtinggevende emissiereductiedoelstellingen Nederland, 10-06-2020.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
emissieBreder
emissieBron van
emissieDeel van
emissieGerelateerd
emissieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bruto emissie (Begrip)Brederemissie
directe emissie (Begrip)Brederemissie
emissiebeperking (Begrip)Brederemissie
indirecte emissie (Begrip)Brederemissie
netto emissie (Begrip)Brederemissie
totale emissie (Begrip)Brederemissie
bron (Begrip)Deel vanemissie
totale emissie (Begrip)Deel vanemissie
emissiebeperking (Begrip)Exemplaar vanemissie
diffuse bron (Begrip)Gerelateerdemissie
energie- en grondstoffenfabriek (Begrip)Gerelateerdemissie
immissie (Begrip)Gerelateerdemissie
toelaatbare emissie naar water (Begrip)Gerelateerdemissie
Rdf.jpg
Er is een verschil tussen emissie en immissie. De emissie is de hoeveelheid verontreinigende stoffen die uit de bron komt. De verontreinigende stoffen verspreiden zich via de lucht en veroorzaken zo een belasting op de woon- en leefomgeving: de immissie. (bron: Informatiepunt Leefomgeving)