dimensie


Eigenschappen

Voorkeurslabeldimensie
DefinitieIn het gewone spraakgebruik verstaan we onder de dimensies (van het Latijn: afmeting) van een voorwerp de parameters waarmee zijn vorm en afmetingen worden vastgelegd.
Toelichting op definitieGewoonlijk zijn dat lengte, breedte en hoogte. Afmetingen kunnen worden weergegeven met het vermenigvuldigingsteken ×, bijvoorbeeld 2 × 3 meter (twee bij drie meter), met spaties aan beide zijden van het teken.[1] In de wiskunde zijn de dimensies van een ruimte de parameters waarmee een element van die ruimte wordt beschreven. Onder de dimensie van die ruimte zelf verstaan we het aantal van die parameters. In de natuurkunde wordt met de dimensie van een grootheid de categorie verstaan waartoe die grootheid behoort. Zo onderscheidt men de dimensies lengte, tijd, massa, temperatuur, enz.


Voor de plaatsbepaling op aarde zijn twee dimensies nodig: de geografische lengte en breedte. Een gebeurtenis op aarde vergt drie dimensies, naast de plaats ook het tijdstip. Voor de plaatsbepaling in een gebouw zijn drie dimensies nodig, de twee die de plaats op aarde aangeven en de hoogte boven het aardoppervlak. Een gebeurtenis in een gebouw vergt dan vier dimensies: naast de drie voor de plaatsbepaling ook het tijdstip. Het vastleggen van de positie van een vliegtuig op een zeker tijdstip gebeurt met 7 dimensies, drie die de plaats zelf aangeven en drie voor de oriëntatie van het vliegtuig en dan nog 1 voor het tijdstip zelf.

Dimensie is een meetbare grootheid die niet kan worden ontbonden in een combinatie van andere grootheden.

In de elementaire meetkunde worden drie dimensies onderscheiden, te weten: lengte, breedte en hoogte. Deze (cartesische) coördinaten staan loodrecht op elkaar.

Meetkundige dimensies

 • Een punt is nuldimensionaal (0D).
  • Een punt heeft lengte, noch breedte, noch hoogte.
 • Een lijn is eendimensionaal (1D).
  • Een lijn heeft alleen de dimensie lengte.
 • Een vlak is tweedimensionaal (2D).
  • Een vlak heeft de dimensies lengte en breedte.
 • Een euclidische ruimte is driedimensionaal (3D).
  • Een 3-dimensionale euclidische ruimte heeft de dimensies lengte, breedte én hoogte.
 • Een voorbeeld van een 4 dimensionaal voorwerp is de 120-cel, het 4D-analogon van de dodecaeder.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Dimensie_(algemeen)#Dimensie_in_de_meetkunde
Afbeelding vanMeetkundige_dimensies.gif
Meetkundige dimensies
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dimensieBreder
dimensieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ééndimensionaal (Begrip)Brederdimensie
Rdf.jpg