riooloverstort


Eigenschappen

Voorkeurslabelriooloverstort
AfkortingZRO
DefinitieEen inzamelknooppunt, uitgevoerd als voorziening met drempel, voor het onder bepaalde omstandigheden lozen van afvalwater uit het rioleringsnetwerk naar een ander rioleringsnetwerk of oppervlaktewater in de zin van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Publieksvriendelijke toelichtingEen kunstwerk waarmee overtollig rioolwater bij hevige neerslag vanuit de riolering wordt geloosd op het oppervlaktewater.
Synoniemriooloverstorten, overstort, overstorten, externe overstort, externe overstorten, overstortput, overstortputten
Toelichting op definitieEen riooloverstort is dus een voorziening door middel waarvan bij de neerslag van hemelwater het teveel aan hemelwater, al of niet vermengd met afvalwater dat niet in het stelsel wordt geborgen, kan worden geloosd op oppervlaktewater. (Bron: Zuiveringsschap Veluwe / GFO - RIO / Aquo / DIV)


Een rioolput voorzien van een overstortdrempel met een ontworpen drempellengte en -hoogte.

Een kunstwerk waarmee rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd, zodra het riool door te grote neerslaghoeveelheden niet al het rioolwater kan verwerken. (Bron: GWSW)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9e4f331d-a558-4ec4-8848-7097ca754c68, https://www.aquo.nl/index.php/Id-0232a0c9-32ea-4921-a5f2-73203db63193, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/Riooloverstort.html, https://data.gwsw.nl/totaal/Overstortput
Afbeelding vanRiooloverstort op kwelsloot langs Noord-Willemskanaal te Assen.
Riooloverstort op kwelsloot langs Noord-Willemskanaal te Assen.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
riooloverstortBreder
riooloverstortBron van
riooloverstortGerelateerd
riooloverstortLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bergbezinkbassin (Begrip)Brederriooloverstort
Rdf.jpg