bergbezinkbassin

Eigenschappen

VoorkeurslabelbergbezinkbassinGesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening.
Afkortingbb-Gesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening.
DefinitieGesloten reservoirEen natuurlijk of kunstmatig gebied dat gebruikt wordt om water op te slaan. waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorzieningIets nuttigs waarvan je gebruik kunt maken..
SynoniemBergbezinkbassinsGesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening., BBBGesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening., BBB'sGesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening.
Toelichting op definitieIn dit kader wordt onder afvalwater tevens hemelwater verstaan. Een bergbezinkbassinGesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening. maakt deel uit van het rioolstelselEen stelsel van (civiel)technische voorzieningen dat zich onder of boven het aardoppervlak bevindt, bestemd voor de inzameling, transport en tijdelijke opslag van afvalwater.. Een bergbezinkbassinGesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening. is een al dan niet overdekte ruimteHet begrip ruimte kan worden beschouwd als het meest centrale begrip van de sociale geografie als wetenschap. voor de tijdelijke opslag van het afvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.. Een belangrijke functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. van de bergbezink bassin is het verminderen van de vuillast. NEN 3300:1996 hanteert de volgende definitie: reservoirEen natuurlijk of kunstmatig gebied dat gebruikt wordt om water op te slaan. voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slibafzetting plaatsvindt met een voorziening om het slibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer. te kunnen verwijderen en waaruit overstortingen kunnen plaatsvinden.

BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: GWSW

Een bijzondere vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van een riooloverstortEen inzamelknooppunt, uitgevoerd als voorziening met drempel, voor het onder bepaalde omstandigheden lozen van afvalwater uit het rioleringsnetwerk naar een ander rioleringsnetwerk of oppervlaktewater in de zin van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren., om het onder bepaalde omstandigheden geloosde afvalwater te verminderen en/of de samenstelling van dit afvalwater te wijzigen. (HEAHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe.)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-bffeb2ff-41e6-4601-a73b-0f7fe1f89176
Afbeelding vanIllustratie-Bergbezinkbassin.jpg


Bergbezinkbassin.png

BergbezinkbassinGesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bergbezinkbassinGesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening.Breder
  • randvoorziening (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • riooloverstort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • rioleringselement (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • tank (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bergbezinkbassinGesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bergbezinkbassinGesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening.Gerelateerd
  • bergbassin (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • bergingsvijver (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bergingsvijver (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbergbezinkbassinGesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening.
Rdf.jpg