bergbassin

Eigenschappen

VoorkeurslabelbergbassinReservoir dat water opslaat voor nuttig gebruik.
DefinitieReservoirEen natuurlijk of kunstmatig gebied dat gebruikt wordt om water op te slaan. dat water opslaat voor nuttig gebruik.
SynoniembergbassinsReservoir dat water opslaat voor nuttig gebruik.
Toelichting op definitieZoals wateraanvoerHet door middel van een werk of langs natuurlijke weg halen of laten stromen van water naar een oppervlaktewaterlichaam uit een ander oppervlaktewaterlichaam., stroomvoorziening, irrigatieDe aanvoer en verdeling van water en toediening hiervan aan land, in het algemeen ter bevordering van de gewasgroei. en recreatie.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23445&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bergbassinReservoir dat water opslaat voor nuttig gebruik.Breder
  • randvoorziening (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • reservoir (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bergbassinReservoir dat water opslaat voor nuttig gebruik.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bergbassinReservoir dat water opslaat voor nuttig gebruik.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bergbezinkbassin (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbergbassinReservoir dat water opslaat voor nuttig gebruik.
Rdf.jpg