geheel getal

Eigenschappen

Voorkeurslabelgeheel getalGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie.
AfkortingZGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie.
DefinitieGetalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt., dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie.
Publieksvriendelijke toelichtingnatuurlijke getallenGetal, dat het resultaat is van een telling van een eindig aantal dingen. en negatieve gehele getallenGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie..
..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...
Synoniemgehele getallenGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie.
Toelichting op definitieBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: WikipediaWikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is., de vrije encyclopedie (NL).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-1381
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
geheel getalGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie.Breder
  • rationaal getal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
geheel getalGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
natuurlijk getal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredergeheel getalGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie.
Rdf.jpg