afsluiter

Eigenschappen

VoorkeurslabelafsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
DefinitieApparaatAfgewerkt toestel of een samenstel ervan dat op de markt wordt aangeboden als een aparte functionele eenheid ten behoeve van de eindgebruiker en dat in staat is elektromagnetische verstoringen te veroorzaken, of waarvan het functioneren vatbaar is om door dergelijke verstoringen te worden beïnvloed. waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
SynoniemafsluitersApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
Toelichting op definitieEen afsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht is een mechaniek om de doorstroming van een medium te regelen (gas, vaste stofEen stof is in de scheikunde een vorm van materie die een gelijke chemische samenstelling heeft, een chemisch zuivere stof. Deze wordt gekenmerkt door specifieke, uniforme en meetbare stofeigenschappen, die zowel anisotroop als isotroop kunnen zijn.Zeer kleine droge deeltjes., slurrie, of vloeistof), door het (deels) openen of sluiten van een of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. doorstroomopeningen.

De afsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht kent vele toepassingen, zowel in de industrie als in huishoudens.

Afsluiters kunnen voorzien zijn van een soldeer-, schroef- of flensverbinding.

Ook een kraan is een afsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht. Een afsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht kan - als onderdeel van een machine of installatieGeheel van apparaten voor een bepaald doel. - ook als appendageApparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.Apparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding betiteld worden.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=33300&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Afsluiter
Afbeelding van200px-Tap.png
Het mechanisme in een tapkraan.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedichtBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedichtLid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
klep (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
klepafsluiter (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
membraamafsluiter (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
rinket (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
schotbalksponning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
schuifafsluiter (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
spindelschuif (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
tolklep (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
veiligheidsafsluiter (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
vlinderklep (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
appendage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanafsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
schuif (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdafsluiterApparaat waarmee een doorstroomopening geheel of gedeeltelijk kan worden afgedicht
Rdf.jpg