kathodische bescherming


Eigenschappen

Voorkeurslabelkathodische bescherming
AfkortingKB
DefinitieKathodische bescherming (KB) is een methode van corrosie bestrijding en berust op het principe van potentiaalverlaging van het te beschermen object. Bestaat uit een meetkast en kabels verbonden met de leiding.
Publieksvriendelijke toelichtingEen kathodische bescherming zorgt ervoor dat metaal (onder water) niet gaat roesten. Door een lage elektrische spanning op het metaal te zetten gaat het metaal niet reageren met zuurstof en daardoor niet oxideren. Het object wat de elektrische spanning ontvangt wordt een kathode genoemd.
Synoniemkathodische beschermingen
Toelichting op definitieDoor de potentiaal voldoende te verlagen wordt de anodereactie van ijzer tot ijzerionen zo sterk vertraagd dat hij praktisch te verwaarlozen is. Het te beschermen voorwerp (bijvoorbeeld een pijpleiding in water of in de grond) wordt daarbij kathode. Aan deze buis vindt alleen de kathodische waterreductie plaats (waterstofgas vorming). De stroom die daarvoor nodig is wordt meestal beschermstroom genoemd. De benaming 'beschermstroom' is eigenlijk incorrect, want het gaat om de potentiaal (spanning) en die moet dan ook regelmatig gecontroleerd worden.


Een kathodische bescherming wordt uitgevoerd met een galvanisch systeem of met een stroomopdruksysteem.

Bij opgedrukte stroom wordt kathodische bescherming meestal toegepast in combinatie met een coating op het te beschermen systeem. Bij toepassing van opofferingsanodes is het te beschermen object vaak niet gecoat. Denk hierbij aan offshore constructies en damwanden. Zeeschepen zijn altijd voorzien van opofferingsanodes, maar tegelijkertijd ook altijd gecoat. (bron: Wikipedia)

Elektrochemische methode om corrosie van metalen in een elektrolyt (meestal water) tegen te gaan. (bron: RTD 1029)

Corrosie van het wapeningsmetaal in beton, ook onder de waterlijn, kan op een elektrolytische manier uitgeschakeld worden, door het inbouwen van een kathodische beschermingsconstructie met "'vreemdstroom" of met een "opofferingsanode". Bij al ontstane wapeningsschade herstelt kathodische bescherming (KB) niet de functie van de wapening. Daarom is soms een combinatie met herstelmethoden noodzakelijk, waarna kathodische bescherming preventief werkt tegen corrosie. Wel kan bij lokale betonrot dat deel hersteld worden en middels kathodische bescherming verder corroderen vermeden worden. Soms wordt deze methode gecombineerd met een coating.

Principe "vreemdstroom"
Chemische reacties kunnen worden gestuurd door er een elektrische stroom op te leggen. Door elektronen in de wapening te brengen ("vreemdstroom" of "opgelegde stroom") wordt het potentiaal van het wapeningsstaal verlaagd waardoor er geen corrosie meer kan plaatsvinden. Het wapeningsstaal wordt met behulp van een gelijkspanningsstroom kunstmatig negatiever gehouden waardoor het staal van een anode tot een kathode wordt gemaakt. De stroombron wordt afgesteld om de juiste hoeveelheid die geleverd moet worden. Dit dwingen van het staal in een kathodefunctie noemen we kathodische bescherming. (Bron: Joost de Vree)

Het principe is om het corrosiepotentiaal van een metalen object te verlagen. Dit kan met een beschermstroom of door gebruik te maken van opofferingsanodes. Het te beschermen metaal wordt in beide gevallen kathodisch gemaakt en is hierdoor niet vatbaar voor roest. (bron: vanderheide.nl)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Kathodische_bescherming, https://www.aquo.nl/index.php/Id-15fa7d9d-adbc-4a27-bb22-a22cd6c614a3, https://data.gwsw.nl/totaal/KathodischeBescherming, http://www.rws.nl/abdl#DEF-7250, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/KathodischeBescherming.html, https://www.joostdevree.nl/shtmls/kathodische_bescherming.shtml, https://www.vanderheide.nl/diensten/beschermen/corrosie
Afbeelding van250px-Zinkanode-nieuw.jpg
Opofferingsanode: nieuwe zinkanode.

DAMO functioneel model kabel
DAMO functioneel model kabel
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kathodische beschermingBreder
kathodische beschermingBron van
kathodische beschermingDeel van
kathodische beschermingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
opgedrukt stroomsysteem (Begrip)Brederkathodische bescherming
opofferingsanode (Begrip)Brederkathodische bescherming
opofferingssysteem (Begrip)Brederkathodische bescherming
appendage (Begrip)Deel vankathodische bescherming
anode (Begrip)Gerelateerdkathodische bescherming
corrosie (Begrip)Gerelateerdkathodische bescherming
kathode (Begrip)Gerelateerdkathodische bescherming
oxidatie (Begrip)Gerelateerdkathodische bescherming
oxideren (Begrip)Gerelateerdkathodische bescherming
Rdf.jpgWaterschap Hunze en Aa's heeft op leidingen, sifons, duikers, windketels, krooshekken, gemalen en andere metalen delen zogeheten kathodische bescherming zitten.