vak


Eigenschappen

Voorkeurslabelvak
AfkortingOVK
DefinitieEen vak is een virtuele aanduiding van de onderverdeling in de lengte- en, indien van toepassing, de dwarsrichting van objecten/infrastructuur.
Synoniemvakken
Toelichting op definitieDe begrenzing van een vak wordt bepaald door bovenstroomse en benedenstroomse knooppunten. De begrenzingen worden zodanig gekozen dat er een vak ontstaat met uniforme kwalificaties en uniforme eigenschappen. Doordat knooppunten zowel de bovenstroomse als de benedenstroomse begrenzing van vakken kunnen vormen, kunnen aldus aaneengesloten vakken (strengen van vakken) worden gedefinieerd. (Bron: Legger info waterkwantiteit, gewijzigd / Aquo / DIV)


Indien er een wijziging optreed in de dimensie van een waterloop (ander talud, sprong in de bodem, bredere bodem, stuw, inlaat, aflaat, gemaal, sluis), dan moet er op deze locatie een nieuw vak worden ingetekend.
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-226ea6e6-6deb-4aaa-b7c5-1e7eff5bef2d
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vakBreder
vakBron van
vakDeel van
vakGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvoervak (Begrip)Bredervak
af-/aanvoervak (Begrip)Bredervak
afvoervak (Begrip)Bredervak
functiehomogeen vak (Begrip)Bredervak
hydrologisch vak (Begrip)Bredervak
kenmerkvak (Begrip)Bredervak
kunstwerkvak (Begrip)Bredervak
pseudovak (Begrip)Bredervak
rechtsverhoudingvak (Begrip)Bredervak
riviervak (Begrip)Bredervak
infrastructuur (Begrip)Deel vanvak
bepaling vergunning (Begrip)Gerelateerdvak
boomvakdeel (Begrip)Gerelateerdvak
groenvakdeel (Begrip)Gerelateerdvak
knooppunt (Begrip)Gerelateerdvak
knooppunt (Begrip)Gerelateerdvak
linker oever (Begrip)Gerelateerdvak
meetpunt (Begrip)Gerelateerdvak
onderhoudsvak (Begrip)Gerelateerdvak
rechter oever (Begrip)Gerelateerdvak
vaarweg (Begrip)Gerelateerdvak
waterbodem (Begrip)Gerelateerdvak
waterbodem (Begrip)Gerelateerdvak
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdvak
Rdf.jpg