af-/aanvoervak


Eigenschappen

Voorkeurslabelaf-/aanvoervak
AfkortingOAF
DefinitieEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters.
Synoniemaf- en aanvoervak, af-/aanvoervakken, af- en aanvoervakken, afvoervak en aanvoervak, af en aanvoervak, af en aanvoervakken, aanvoervak, afvoervak
Toelichting op definitieDe hydraulische parameters waarover in de bovenstaande definitie wordt gesproken, betreffen ondermeer: de bodembreedte, het waterpeil, de stroomsnelheid, de taludhelling, het verhang en de natte oppervlakte. Aan de hand van deze parameters zal een zekere dimensionering van het water plaatsvinden. Hierdoor ontstaan er leidingvakken waarbinnen de hydraulische parameters met een zekere marge constant worden geacht. De te beschouwen functie-afhankelijke, door knooppunten begrensde vakken kunnen overspringend zijn ten opzichte van vakken die toehoren aan een andere benadering van het water voor bijvoorbeeld onderhoud of peilbeheer. De onderdelen met betrekking tot het profiel van een afvoervak behoren tot de entiteit profiel. De afvoersituatie die als maatgevend wordt beschouwd, wordt beschreven met het gegevenselement Omschrijving maatgevende afvoer. Vaak wordt hiervoor een percentage gebruikt (100% of 50%). (bron: Aquo / DIV)


Een af- en aanvoervak is een hoofdwatergang die (indirect) water ontvangt via een inlaatsysteem. Bodemhoogte ligt boven inlaatpeil. (bron: Hunze en Aa's)
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/metadata/09d1f035-d8e0-410d-a6b6-5fdac3496021
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-628b2c20-d8f7-4a71-9ffe-1880a4dcb8db
Afbeelding vantype hoofdwatergangen / vakken
Type hoofdwatergangen / vakken.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
af-/aanvoervakBreder
af-/aanvoervakBron van
af-/aanvoervakGerelateerd
af-/aanvoervakLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvoergebied (Begrip)Gerelateerdaf-/aanvoervak
afvoervak (Begrip)Gerelateerdaf-/aanvoervak
afwateringseenheid (Begrip)Gerelateerdaf-/aanvoervak
natte omtrek (Begrip)Gerelateerdaf-/aanvoervak
Rdf.jpg