peilbeheer

Eigenschappen

VoorkeurslabelpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, beken en sloten.
DefinitieVaststellen en handhaven van waterstanden in rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt., bekenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. en slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-a8d47e7c-bcf1-4572-991e-bedbd628622b
Afbeelding vanhertogswetering_handmatig_bedienen_stuw.jpg
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
peilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, beken en sloten.Breder
  • waterbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
peilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, beken en sloten.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
peilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, beken en sloten.Gerelateerd
  • peilbesluit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
peilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, beken en sloten.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
actief peilbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, beken en sloten.
flexibel peilbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, beken en sloten.
natuurlijk peilbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, beken en sloten.
hoogste stuwpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, beken en sloten.
laagste stuwpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, beken en sloten.
grond- en oppervlaktewater regime (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, beken en sloten.
Rdf.jpg